מעשה בארבע רשויות, תשעים ושמונה מיליון שקלים ובית זיקוק אחד

ניצן מתן

חיפה, קריית אתא, נשר וזבולון מקבלים במשותף ארנונה של כ-78 מיליוני שקלים מבתי הזיקוק. ארנונה זו נועדה לצמצום המִפְגָעים שיוצרים בתי הזיקוק בשטחן של רשויות אלו. אם יש מי מראשי הרשויות הללו הטוען שתושבי הרשות אינם נפגעים מהפעילות של בתי הזיקוק – הרשות שבראשה הוא עומד אינה זכאית לארנונה. אם כל ראשי הרשויות הללו מכירים בנזקים הנגרמים לתושבים שלהם, וממשיכים לקבל את הארנונה, הרי שעליהם לנצל את הכסף למטרה שלה הוא נועד: צמצום ההשפעה המזיקה של בתי הזיקוק על התושבים הסמוכים להם.

בתי הזיקוק לנפט שבחיפה דורגו בשנת 2015 על ידי המשרד להגנת הסביבה כמפעל בעל ההשפעה הסביבתית השלילית הגבוהה ביותר במדינת ישראל. בשנים 2012-2015 התרחשו במפעל עשרות אירועים חמורים של זיהום האוויר, הקרקע ומי התהום. מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה מציין שבשנים אלו אירעו מקרים רבים של זיהום אוויר חריג, המהווים חריגה משמעותית מריכוז המזהמים שמותר למפעל לפלוט לאטמוספירה. משרד הבריאות קובע באופן חד משמעי שזיהום אוויר הוא "מסרטן וַדאי" לבני אדם. הוועדה הממשלתית שבדקה את השפעת המזהמים הכימיים על בריאות האדם קבעה שחומרים אורגניים נדיפים, דוגמת אלו שנפלטים מהפעילות של בתי זיקוק, הם בעלי השפעה סרטנית כה גבוהה עד שאין להם רף חשיפה בטוח. כך שגם חשיפה בריכוזים הנמוכים ביותר מסכנת את בריאות האדם.

בתי הזיקוק הוקמו על ידי הבריטים בשנת 1938 בכוח צו שהחריג אותם משטח השיפוט של עיריית חיפה, צו שלא בוטל עד לשנת 1984. אז עברו בתי הזיקוק לשטחה של עיריית חיפה. בשנת 2003 הוקמה "ועדת וכסלר" שקבעה שיש להקים ועדת תכנון משותפת למתחם, שבה יהיו חברות הרשויות המוניציפליות הסמוכות: חיפה, נשר, זבולון וקריית אתא. רשויות אלו נבחרו לנהל את המתחם מכיוון שהן הסובלות העיקריות מנזקי זיהום האוויר של המתחם. הארנונה שאותה יקבלו הרשויות מבתי הזיקוק נועדה בראש  ובראשונה למימון הפיקוח והניהול של המתחם, וזאת לצורך הקטנת הסיכונים שהוא יוצר לתושבים הסמוכים אליו. הגדיל לבטא זאת ראש עיריית נשר דאז, מר דוד עמר, שתמצית עמדתו לוועדת כסלר היא, שהוא אינו מעוניין בארנונה אלא רק בפיקוח על המתחם:

עמדת עיריית נשר בועדת כסלר

 

 

בשנת 2010 הוקמה ה"וועדה המקומית המשותפת למתחם בז"ן" שבה חברות ארבע הרשויות הללו, ולה סמכויות נרחבות לניהול המתחם. בתי הזיקוק משלמים בכל שנה ארנונה של כ- 78 מיליוני שקלים בחלוקה הבאה: לעיריית חיפה כשלושים וחמישה מיליוני שקלים, לקריית אתא כתשעה-עשר מיליוני שקלים. עשרים וארבעה מיליוני השקלים הנותרים מתחלקים שווה בשווה בין עיריית נשר למועצה אזורית זבולון. כשנתיים לאחר הקמת הוועדה הזו התקיים דיון ובו ביקשו עיריות נוספות להתחלק בארנונה המתקבלת מבתי הזיקוק. ארבע הרשויות הנ"ל הגנו בחירוף נפש על זכותן הבלעדית לארנונה, מכיוון שהן הנפגעות העיקריות מפעילות בתי הזיקוק, כפי שנכתב ובאופן זהה לחלוטין, במכתבים ששלחו ראשי הרשויות הללו לוועדה שדנה בחלוקה מחודשת של הארנונה בין הרשויות הנמצאות במפרץ. "בניגוד גמור לרשויות האחרות אשר בעניינן דנה הוועדה הנכבדה, הרי שהרשויות שבראשן אנו עומדים נאלצות להתמודד יום יום עם שורה ארוכה של השפעות ייחודיות להן: כלכליות, סביבתיות, תחבורתיות ותכנוניות הנובעות כולן מקרבת הרשויות למתחם בתי הזיקוק."

יוצא שהרשויות המקבלות את הארנונה הכירו בכך שהן נפגעות מפעילות בתי הזיקוק, ולכן הן זכאיות לארנונה. הסכום הנכבד המתקבל מהארנונה, כ-78 מיליוני שקלים בשנה, נועד בראש ובראשונה למימון פעולות שנועדו לצמצם את ההשפעה המזיקה של בתי הזיקוק על רשויות אלו. מדברים אלו עולות גם מסקנה וגם שאלה, ושתיהן חשובות ביותר.

המסקנה היא: שראשי הרשויות המקבלות את הארנונה מכירים בכך שהתושבים שלהם נפגעים מפעילותם של בתי הזיקוק. אלמלא היו אלה נפגעים מפעילות בתי הזיקוק – הרשויות שלהם לא היו זכאיות לארנונה. זאת, בהתאמה לטיעון של העיריות עצמן שרשויות אחרות שאינן נפגעות אינן זכאיות לנתח מעוגת הארנונה.

השאלה היא: מה עשו הרשויות הללו בתקציב הענק שנועד לצמצום המִפְגָעים שיוצרים בתי הזיקוק? האם שכרו ראשי הרשויות מומחים למיפוי המִפְגָעים? האם הם העסיקו מומחים לניטור אוויר, או אולי שכרו מומחים להכנת תכנית מיגון מפני רעידות אדמה ושריפות במתחם?

השאלה הזו, חשובה ככל שהיא, היא היום נחלת העבר. פנינו לעתיד. על כן יש לקבוע כי  על ארבע הרשויות הנ"ל, הנחושות בדעתן להשתמש בתקציב ענק זה, לחסום בעתיד כל אפשרות להרחבת בתי הזיקוק. יש לקבוע כי הן ירתמו את כוחן ואת הסכום המשמעותי העומד לרשותן למטרה המקורית: צמצום למינימום האפשרי את המִפְגָעים הבריאותיים והסביבתיים שיוצרים בתי הזיקוק בשטחי הרשויות הללו.

פורסם בקטגוריה ארנונה, בתי זיקוק נפט, ועדת וכסלר | תגובה אחת

מזוט, גז טבעי ובתי הזיקוק

גלריה זו מכילה תמונה אחת

ניצן מתן. לפני כחודשיים התפרסמה הודעה באתר בתי הזיקוק, לפיה חלה הפסקה זמנית בהזרמת הגז הטבעי למפעל, דבר שגרם לכך שתחנת הכוח של המפעל תשתמש במזוט במקום בגז טבעי לצורך הפקת אנרגיה. על סמך מידע זה הגשנו בקשת חופש מידע … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , , , , , | 10 תגובות

בז"ן?, אני רוצה לדעת הכול!

ניצן מתן.

בתי הזיקוק בחיפה הם קומפלקס מורכב של מפעלים המשתרע על פני 3,809 דונם. זיקוק נפט ידוע כפעילות התעשייתית המזהמת ביותר, ובתי הזיקוק בחיפה דורגו על ידי המשרד להגנת הסביבה כמפעל המזהם ביותר בארץ. בשנים האחרונות התרחשו בהם עשרות תקלות שגרמו לזיהום אוויר חריג.  לצערנו, חלק גדול מהמידע על אירועי תקלה וזיהום בבתי הזיקוק אינו מתפרסם לציבור באופן מסודר. אי-פרסום המידע מונע מהציבור להיחשף לעובדות חשובות על איכות הסביבה שבה הוא חי, ומעורר תחושה קשה של הסתרה.

כדי להאיר את הפינה האפלה הזו הוגשו לאחרונה שורה של בקשות חופש מידע בנוגע לזיהום בבתי הזיקוק ולטיפול של הרשויות בו. את הבקשות הגישו שני גופים: מגמה ירוקה, הארגון המוביל במאבק למניעת זיהום האוויר בחיפה, והמשמר החברתי, ארגון המעודד מעורבות אזרחית בקבלת ההחלטות וסייע בהגשת הבקשות. כפעיל בשני הארגונים האלה, אני מאמין שהמידע שביקשנו יוכל לשמש אותנו בהמשך המאבק המוצלח כנגד הרחבת בתי הזיקוק.

כאשר נקבל את המידע המבוקש, נפרסמו בפומבי והוא יהיה נגיש לכל דורש. בינתיים אתם מוזמנים לעיין ברשימת הבקשות. פרטי הבקשה וחומרי הרקע שצורפו לה מופיעים בקישור.

 

פורסם בקטגוריה בתי זיקוק נפט, גז טבעי, המשרד להגנת הסביבה, העיר חיפה, כללי | עם התגים , , , , , | 2 תגובות

מפות תמ"א 37/ח

המפות הללו הוכנו על בסיס קבצי ממ"ג שפרסם משרד הפנים בשנה שעברה. איני יכול להתחייב לגבי האיכות שלהם, הדיוק או המשמעות של הנתונים.

המפות הללו מייצגות את מערכת ההובלה והטיפול בגז הטבעי כפי שאושרה על ידי הממשלה בתמ"א 37/ח.

אציין שוב שאני תמכתי, ועודי תומך, בכך שזיקוק הגז יעשה עמוק ככול האפשר בים.

%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%96%d7%9f-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%aa%d7%9e%d7%90-37-%d7%97-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d

מפות תמ"א 37/ח לטיפול בתגליות הגז הטבעי כפי שפרסם משרד הפנים לציבור בקובץ SHP

%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%aa%d7%9e%d7%90-37-%d7%97-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d

מפות תמ"א 37/ח לטיפול בתגליות הגז הטבעי כפי שפרסם משרד הפנים לציבור בקובץ SHP

%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%90-37-%d7%97-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d

מפות תמ"א 37/ח לטיפול בתגליות הגז הטבעי כפי שפרסם משרד הפנים לציבור בקובץ SHP

%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa

מפות תמ"א 37/ח לטיפול בתגליות הגז הטבעי כפי שפרסם משרד הפנים לציבור בקובץ SHP

 

פורסם בקטגוריה גז טבעי, כללי, מאבק הגז | עם התגים , , , , , , , | כתיבת תגובה

כולם ידעו על הגז המצרי – ושתקו

ניצן מתן

פורסם לראשונה באתר המשמר החברתי ב-13 לאוקטובור 2015.

לפני שאכנס לעומקם של דברים אני מבקש לפתוח בנימה אישית: מזה מספר שנים שאני חי חיים של פעיל חברתי. אקטיביסט, אם תרצו. ההרגשה שמשהו מאוד לא טוב עובר על החברה הישראלית – לא מרפה ממני. זו הרגשה שמשהו יסודי במרקם החיים שלנו הולך ונפרם.

הנה נקודות למחשבה ולבחינת העניין.

לפני כחודשיים רעשה המדינה כאשר העיתונאי נדב פרי הלך להיות אחראי תקשורת של שותפויות הגז של תשובה. החשש היה, באופן מובן, שעבודתו החדשה השפיעה על שיקול דעתו האובייקטיבי כעיתונאי. החשש הזה לא נולד בחלל ריק, עקב העבודה שבשנים האחרונות שורה של פקידים בכירים עוברים לשורותיו של יצחק תשובה. התופעה מעלה את החשש שהסכומים הגבוהים שמחכים אצל חברות האנרגיה של תשובה מטים את שיקול דעתם המקצועי של הפקידים.

נראה שסל השירותים שהמדינה מעניקה לנו, בתמורה לכספי המיסים, הולך ומצטמצם, בעוד יוקר המחיה עולה ללא הרף.

פרשיות שחיתות של עובדי ונבחרי ציבור רודפות זו את זו, ומערערות את האֵמון הציבורי במדינה ובמוסדותיה.

למרות כל זה עדיין הייתה בי אמונה בסיסית שהשלטון הבכיר במדינה מקדם את האינטרס הציבורי, כמיטב הבנתו והשקפת עולמו. וכן, כי ראש הממשלה ושריו מנסים לקדם את האינטרסים הלאומיים. אולי הם נכנעים פה ושם ללחצים אך ישנם קווים אדומים שהם לעולם לא יחצו. בשבועות האחרונים האמונה הזו נעלמה לחלוטין, והוחלפה בהרגשה קשה של מי שבגדו בערכיו הבסיסים ביותר.

ראש הממשלה ושר האנרגיה לחצו, וניסו להגיע לאישור מתווה הגז. במסגרת מאמצים אלו מנסים השניים לאשר שימוש בסעיף מיוחד בחוק, אשר אם יאושר יהפוך את חברות הגז למונופול. אין מדובר בעוד מונופול, אלא ביצירת קבוצת כוח כה חזקה, המהווה סיכון ממשי לדמוקרטיה הישראלית. ההסבר לשימוש בסעיף זה אומר כי הוא בא למנוע איום ביטחוני חריג, שיש להימנע ממנו בכל מחיר. ראש המטה לביטחון לאומי ומשרד החוץ הוציאו מסמכי עמדה  המסבירים, שאם לא נמכור כמויות גז ניכרות למצרים הדבר עלול “להגביר את חוסר היציבות, על השלכותיו הגיאופוליטיות השליליות לרבות ביחס לישראל.” הקבינט המדיני ביטחוני הצביע בעד המהלך הזה כדי להימנע ממצב “בעל השלכות שליליות משמעותיות על יחסי החוץ ועל ביטחון המדינה”.

אין זה סוד שאני בין המתנגדים למכירת הגז לחו”ל, עקב חוסר הכדאיות הכלכלית של מהלך  זה, ומכיוון ששימוש בגז לצרכים של תושבי הארץ יצמצם משמעותית את זיהום האוויר, ועל כן יש להעדיפו על ייצוא.

למרות המחלוקת העקרונית והעמוקה בנושא מכירת הגז, מעולם לא זלזלתי, ולא הקלתי ראש בסיכונים הקיימים מדרום. דעתי נסמכה על כך שהאיום אכן קיים, אך חשבתי שעדיפים יתרונותיו המשמעותיים של הגז הטבעי למשק הישראלי, על פני מכירת הגז למצרים. בחודש אוגוסט נרעשנו לגלות שבמצרים התגלתה כמות משמעותית של גז, ולרגע נראה שהצורך המצרי בגז העברי כמו אינו קיים יותר. לאחר כמה שבועות, מתוך סקרנות ותו לא, הקלדתי את המילים  “Eni Egypt“בשורת החיפוש במחשב. לתדהמתי ראיתי שישנו מידע רב ופומבי, 443,000 תוצאות חיפוש, על תעשיית הנפט והגז המצרי. מסתבר שמאגר הגז הגדול שהתגלה לאחרונה מול חופי מצרים כלל וכלל אינו היחידי שהתגלה. אתם מוזמנים להקיש על הקישור ולראות עד כמה המידע גלוי ופומבי.

בשנת 2008 התגלה במצרים מאגר ימי גדול שהתחילה בו פעילות הפקה בשנת 2010. בשנת 2010 התגלו שני מאגרי ענק נוספים של נפט במערב מצרים. כמו כדי להכעיס התגלה מאגר גז ענקי נוסף בתחילת שנה זו, ממש באותו המדבר. אם כך, אין כאן תגלית גז אחת “מפתיעה”, אלא חמש תגליות ענק בשנים האחרונות.

מה, אם כן, קרה כאן? האם ישנו מחדל מודיעני ענק של שירותי המודיעין שלנו, אשר כשלו, ולא הבחינו בשורות החיפושים והתגליות העצומות בעניין הנפט והגז, שהתרחשו במצרים? האם לא קם אף לא אדם אחד ואמר, כי הטיעון של ראש המל”ל שגוי בעיקרו? שהטיעון שיש עלינו לשווק גז למצרים כדי לשמור על יציבותה הינו שגוי? מאגר לוויתן לא יפותח לפני שנת 2020, בעוד שהמצרים הוכיחו את יכולתם לפתח מאגרי גז ימיים בתוך כשנתיים. במה יעזור לשלטון המצרי הגז הישראלי, אם כך? מאגר לוויתן, שכאמור, לא יפותח לפני שנת 2020, במה נועיל להם שנחוש להציל את משטרם במשך שש שנים, ללא עיכובים נוספים מצדנו, לאחר שהם יפיקו גז ממאגר הענק שמצאו?

הטיעון שהמצרים מתקשים לייצר גז עקב הפגיעה בצינור שמחובר לישראל גם הוא תמוה. הרי הרס הצינור בין ישראל למצרים אין בו כדי להשפיע, ולוּ במעט, על היכולת להעביר גז אל ארץ הנילוס. הדבר ברור לעין כאשר רואים שהצינור הפגוע נמצא בין אתרי ההפקה לישראל, ואין בפגיעתו להביא לניתוק המאגרים מקו החוף המצרי.

ראש הממשלה נתניהו רצה למכור חלק משמעותי מגז של מדינת ישראל למצרים. הסיבה היא איום שמאיים על הביטחון של אזרחי המדינה. לטענת נתניהו, יחד עם ראש המל

אני משוכנע, ועצוב על כך עד מאוד, שאין מדובר במחדל מודיעיני. איני מאמין ששירותי החוץ והמודיעין לא ידעו דברים אלו. אין זה סביר שהפעילות שקדמה לתגלית הגז מהגדולות בעולם כולו הייתה כה סודית, עד שהביון הישראלי נכשל באיתורה.

בעיני, חדל המאבק על הגז הטבעי להיות מאבק בין השקפות עולם. נראה לי שמדובר בשבר והרס של האֵמון הבסיסי בין המדינה לאזרחיה. כאשר הממשלה יודעת שהיא מצביעה בהצבעה גורלית – היא צריכה לקבל מידע אמין ואובייקטיבי. כאשר המידע שהיא מקבלת הוא כה מוטעה ומטעה – עלינו לדאוג עד מאוד. במקום לדווח על תגליות הענק אומרים שמצרים מתייסרת במחסור בגז, ויש עלינו לעזור לה. מסבירים שהרס הצינור הישראלי-מצרי פגע בתפוקת מתקני הזיקוק המצרי, כאשר אין בכך שמץ של היגיון. משכנעים שאמת בלתי מעוררת היא שמצרים תשמור לנו נאמנות אם נמכור לה גז. אם חס וחלילה, תהיה מהפכה אלימה במצרים, האם אנחנו באמת חושבים שמטורפי האסלאם יהפכו לאוהבינו בנפש עקב העובדה שמכרנו להם גז?

אין כאן מחדל מודיעיני, יש כאן דבר חמור בהרבה. יש כאן שיבוש יסודי ובסיסי של כל אמות המידה המקובלות במדינה דמוקרטית. שרים שהצביעו בהצבעה גורלית על בסיס מידע שגוי מיסודו. המידע בעניין כה גלוי, עד שניתן למצאו בכמה דקות של שיטוט ברחבי האינטרנט. ועדות חקירה בוא יבואו. מבקר המדינה גם הוא. לפני דברים דרמטיים אלה, על חברי הכנסת לקרוא בשנית את המכתב ששיגרה אליהם התנועה לאיכות השלטון, ולעצור את מכירת החיסול של הגז הטבעי, פן יהיו שותפים לטעות היסטורית מהקשות שידענו. לעצור, לקרוא את הדיווח ששודר ב-BBC, להוציא מַחְשבון ולראות שמאגר הגז המצרי גדול בכ- 60% מלוויתן. לקרוא ולהיזכר בדבריהם של דוקטור שלמה ולד, ודוקטור סיניה נתניהו, מי שהיו המדענים הראשיים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה בשנת 2012: “דרושה מידה מינימלית של צניעות בכדי להבין שבקיום 440,000 BCM עתודות מוכחות ברוסיה, עשרות אלפי BCM  (מוכחים) באיראן, אלג’יריה, קטר, מצרים, כמויות עצומות של פצלי גז בארה”ב – ישראל הינה שחקן שולי.”

פורסם בקטגוריה BCM, איכות סביבה, גז טבעי, הון שלטון | עם התגים , , , | 5 תגובות

כך הטעו ראש המוסד יוסי כהן וראש הממשלה בנימין נתינהו את הציבור

הכתבה המפרטת את ההטעיה החמורה ששני אישים אלו עשו בכדי לקדם את מונופול הגז נכתבה  ב- 13.11.2015.  הכתבה לא שונתה או נערכה מאז כתיבתה והעתקתי לכתבה זו את עיקרי הדברים מהכתבה הקודמת ללא כל שינוי.

אני מעלה בשנית נושא זה מכיוון שייתכן שישנו קשר בין פרשיה זו לבין החקירה העוסקת בחשדות לשוחד ברכש הצוללות.

"…למרות המחלוקת העקרונית והעמוקה בנושא מכירת הגז, מעולם לא זלזלתי, ולא הקלתי ראש בסיכונים הקיימים מדרום. דעתי נסמכה על כך שהאיום אכן קיים, אך חשבתי שעדיפים יתרונותיו המשמעותיים של הגז הטבעי למשק הישראלי, על פני מכירת הגז למצרים. בחודש אוגוסט נרעשנו לגלות שבמצרים התגלתה כמות משמעותית של גז, ולרגע נראה שהצורך המצרי בגז העברי כמו אינו קיים יותר. לאחר כמה שבועות, מתוך סקרנות ותו לא, הקלדתי את המילים  "Eni Egypt"בשורת החיפוש במחשב. לתדהמתי ראיתי שישנו מידע רב ופומבי, 443,000 תוצאות חיפוש, על תעשיית הנפט והגז המצרי. מסתבר שמאגר הגז הגדול שהתגלה לאחרונה מול חופי מצרים כלל וכלל אינו היחידי שהתגלה. אתם מוזמנים להקיש על הקישור ולראות עד כמה המידע גלוי ופומבי.

בשנת 2008 התגלה במצרים מאגר ימי גדול שהתחילה בו פעילות הפקה בשנת 2010. בשנת 2010 התגלו שני מאגרי ענק נוספים של נפט במערב מצרים. כמו כדי להכעיס התגלה מאגר גז ענקי נוסף  בתחילת שנה זו, ממש באותו המדבר. אם כך, אין כאן תגלית גז אחת "מפתיעה", אלא חמש תגליות ענק בשנים האחרונות.

מה, אם כן, קרה כאן? האם ישנו מחדל מודיעני ענק של שירותי המודיעין שלנו, אשר כשלו, ולא הבחינו בשורות החיפושים והתגליות העצומות בעניין הנפט והגז, שהתרחשו במצרים? האם לא קם אף לא אדם אחד ואמר, כי הטיעון של ראש המל"ל שגוי בעיקרו? שהטיעון שיש עלינו לשווק גז למצרים כדי לשמור על יציבותה הינו שגוי? מאגר לוויתן לא יפותח לפני שנת 2020, בעוד שהמצרים הוכיחו את יכולתם לפתח מאגרי גז ימיים בתוך כשנתיים. במה יעזור לשלטון המצרי הגז הישראלי, אם כך? מאגר לוויתן, שכאמור, לא יפותח לפני שנת 2020, במה נועיל להם שנחוש להציל את משטרם במשך שש שנים, ללא עיכובים נוספים מצדנו, לאחר שהם יפיקו גז ממאגר הענק שמצאו?

הטיעון שהמצרים מתקשים לייצר גז עקב הפגיעה בצינור שמחובר לישראל גם הוא תמוה. הרי הרס הצינור בין ישראל למצרים אין בו כדי להשפיע, ולוּ במעט, על היכולת להעביר גז אל ארץ הנילוס. הדבר ברור לעין  כאשר רואים שהצינור הפגוע נמצא בין אתרי ההפקה לישראל, ואין בפגיעתו להביא לניתוק המאגרים מקו החוף המצרי…"

לקריאת הכתבה המלאה לחצו על הקישור.

פורסם בקטגוריה BCM, איכות סביבה, גז טבעי, כללי, מאבק הגז | עם התגים , | 4 תגובות

הרחבת בז"ן הוקפאה- אנחנו ממשיכים לעבוד

ניצן מתן

 ביום שלישי שעבר הושג תקדים היסטורי: המועצה הארצית לתכנון ובנייה הסכימה לדון מחדש בתכניות להרחבת בתי הזיקוק. זהו מהלך תקדימי מכיוון שההחלטה להרחבת בתי הזיקוק בשיעור של 20% אושרה פה אחד על ידי ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. כל חבר בוועדת התכנון רשאי לדרוש דיון חוזר בהחלטה, בתנאי שהיו לה מתנגדים. במצב של החלטה פה אחד לא ניתן לבצע דיון מחודש, אלא אם כן ישנו מידע חדש וקריטי שלא היה קיים בפני וועדת התכנון.

עמותות העוסקות בנושא בז"ן במפרץ חיפה (אומ"ץ, מגמה ירוקה, אזרחים למען הסביבה) לא התייאשו, פנו והציגו ליועץ המשפטי לממשלה מידע חדש, וביקשו ממנו לאשר למועצה הארצית לערוך דיון חדש בהרחבת בז"ן. הבקשה הסתמכה על כך שמידע רב ומשמעותי לא הובא לידיעת חברי המועצה. הנתון החשוב ביותר שהוצג הוא העובדה שבתי הזיקוק התכוונו להגדיל את נפח הזיהום שנפלט לאטמוספרה ב- 13%, זאת בניגוד מוחלט להוראת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שקבעה שההרחבה תיעשה בתנאי שנפח הזיהום לא יגדל.

לשכת היועץ המשפטי לממשלה הסכימה עם עמדת העמותות ואף הוסיפה מידע חדש המתאר 43 אירועים חמורים של זיהום אוויר חריג שהתרחשו בשנים האחרונות במתחם בז"ן, ולא הובאו לידיעת הציבור והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. לקראת הדיון, שנערך ביום שלישי האחרון 17.1.2017, אספו חברי התא של מגמה ירוקה בחיפה נתונים ומסמכים רבים נוספים המראים על שורה ארוכה של תקלות ובעיות שלא היו חשופות בפני חברי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. להבנתנו, העברת המידע לגבי הסתרת נתונים קריטיים בהליך התכנוני גרמו לחברי המועצה הארצית לשנות את דעתם, כך שנכון לעכשיו ההרחבה מוקפאת. במידה שלא ייפתרו הסוגיות החדשות שהתגלו ייפתח ההליך התכנוני מחדש בחודש מרץ.

התקדים חשוב ודרמטי. למרות זאת, אין אנו מחכים בשקט אלא ממשיכים לדרוש פיקוח יעיל ואפקטיבי על בתי הזיקוק, כך שזיהום האוויר יֵרד לרמה המינימלית האפשרית. כחלק מעשייה זו, ובשיתוף עם עמותת המשמר החברתי, הוגשו בקשות לקבלת מידע על בתי הזיקוק. בקשה אחת הוגשה לעיריית חיפה, לקבלת אישורי כיבוי האש, האישורים והדרישות לניהול החומרים המסוכנים במתחם המפעלים. הבקשה השנייה הוגשה למשרד להגנת הסביבה, והיא מבקשת שורה של מסמכים העוסקים בניהול הסביבתי של בתי הזיקוק.

נכון, יש כאן תקדים חשוב ודרמטי. אבל, אנחנו לא תמימים ולא מחכים לאף אחד: נמשיך לדרוש ולפעול להורדת זיהום האוויר וצמצום התעשייה המזהמת במפרץ חיפה.

שבר יגור והעתקים פעילים.jpeg

אחת מהטענות של בתי הזיקוק היא ש"אין סיכון לרעידות אדמה באזור בתי הזיקוק" ושאין צורך לבצע מיגון מיוחד מרעידות אדמה. הנתון הזה סותר את המידע של המכון הגאולוגי. מיגון מפעלים מרעידות אדמה אינו בחירה: חייבים לבצע אותו בהתאם לרמת הסיכון שהוגדרה על ידי המכון הגאולוגי.
 במפה הזו שנעשתה על בסיס הנתונים של המכון הגאולוגי רואים בבירור שהאזור של בתי הזיקוק מועד לרעידות אדמה ולפי ההגדרות של המדינה יש למגן את המפעלים הקרובים לו כנגד רעידות אדמה חזקות.  המידע לגבי הסיכון מרעידות אדמה לא הובא לידיעתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהייתה תחת הרושם שהנושא הוסדר.
יש לזכור שלפי המחקר בארץ ובעולם בתי זיקוק הם גורם תעשייתי מזהם ביותר שהאוכלוסייה הקרובה להם סובלת מעודף בתחלואה מסוגים שונים ובעיקר בתחלואה בסרטן, מחלות לב-ריאה ואסטמה. מידע זה מגביר את הצורך לפיקוח הדוק על בתי הזיקוק בכדי לצמצם ככול האפשר הנזק הסביבתי הנגרם מזיקוק נפט.

 

פורסם בקטגוריה איכות סביבה, בתי זיקוק נפט, דיור ציבורי, המשרד להגנת הסביבה, העיר חיפה, כללי | עם התגים , | כתיבת תגובה

תקדים היסטורי: בתי הזיקוק לא יורחבו!

השבוע התרחש תקדים היסטורי בישראל: לאחר שהחלטה על הרחבת בתי הזיקוק אושרה בכל ערכאה אפשרית – הוחלט שיש לבטלה, ולא לאשר את הרחבת בתי הזיקוק. הסיבה לשינוי זה היא מידע נוסף שהתגלה, שלא היה חשוף בפני חברי ועדת התכנון במהלך הדיונים על הרחבת בתי הזיקוק. חלק נכבד מהמידע הזה הובא לידיעת חברי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה באמצעות מגמה ירוקה. מצורף בזאת נוסח המכתב שנשלח לחברי המועצה הארצית על ידי מגמה ירוקה. חשוב לציין שלמרות העובדה כי על מכתב זו חתומים שלושה אנשים בלבד – הוא נעשה בעבודה משותפת של כל הפעילים של מגמה ירוקה בתא חיפה.

להורדת המכתב המקורי עם הקישורים המצויינים אנו לחצו על הקישור המצורף.
לכבוד חברי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

שלום רב,‏

הנדון: מידע חדש המצריך דיון חוזר ומפורט בתכניות למתחם בז"ן (חפאג/1200).

בתאריך ה- 2.11.2016 קבע היועץ המשפטי לממשלה[1] כי בסמכות המועצה הארצית לתכנון ובנייה לקיים דיון מחודש בנוגע לתכניות העוסקות במתחם בתי הזיקוק בחיפה (חפאג/1200) ותכנית קרקעות הצפון (חפאג/1139/א). עוד קבע כי מידע תכנוני מהותי לא הובא לידיעת חברי ועדות התכנון בהגיעם לדון בתוכניות הנ"ל ובכך נפגעה יכולתם להגיע להחלטה מושכלת המשרתת את האינטרס הציבורי.

ועדת המשנה לעררים בתאריך ה- 11.7.2016 אישרה את הרחבת בתי הזיקוק ב- [2]20% ובלבד שנפח הזיהום לא יעלה. הועדה סמכה החלטה זו על הידיעה כי המתחם פועל באופן מוסדר כחוק, וכי ידוע המצב התכנוני וכן היקף הזיהום הקיים. כן הנחת היסוד כי הגופים הממשלתיים והמוניציפליים המפקחים על עבודת המפעלים אינם מודעים לכשלים מהותיים.

אנו מבקשים להביא לידיעת חברי המועצה מידע מהותי חדש, פירוטו בהמשך:

 • התוכנית נעדרת מצב תכנוני קיים המוסכם ולפי סטנדרטים ברורים. כמו כן מצב זיהום האוויר והפליטות מן המפעלים אינו מוסכם וידוע לפי אמות מידה אחידות.
 • בתוכנית ליקויים חמורים בכל הנוגע לתחום כיבוי האש והערכות לרעידות אדמה בפרט. וכמובן אשר ליכולת התוכנית לגרום להקטנת את זיהום האוויר והזיהום מן המתחם.
 • נפח הזיהום במתחם בז"ן יגדל ב – 13%, זאת לפי היתרי הפליטה למתחם, וזאת כתוצאה מהוספה של מתקנים שונים במתחם, קרי הרחבה בפועל של יכולות המפעל.
 • בניגוד לטענת בז"ן בוועדות התכנון וע"פ דו"ח הבורסה של בז"ן לשנת 2015 ניתן לטפל במתקנים ולהשביתם לצורך אחזקה ושדרוג במתקנים להורדת הזיהום.
 • עיון בנספח א'[3] של מבקר המדינה חשף לידיעתנו קיומם של 45 אירועים חריגים של זיהום במתחם בז"ן וזאת מבלי שחלק מן המפעלים במתחם ביצעו עדיין סקר פליטות.

 

 • הגדלת זיהום האוויר במפרץ חיפה, היעדר מצב תכנוני קיים ומוסכם:
 1. האחריות על ניטור זיהום האוויר במתחם מתחלקת בין חובת הניטור העצמי של המפעל, המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה באמצעות איגוד ערים. דו"ח מבקר המדינה 65ג[4], מצא ליקויים מהותיים בחובת הניטור העצמי והעברת נתונים מהימנים לרגולטור ולציבור, עוד מצא המבקר ליקויים מדאיגים אשר לחובת הניטור והפיקוח מצד המשרד להג"ס ואיגוד ערים לאיכ"ס[5].
 2. בדיון בבית הדין בתאריך ה – 1.11.2016, באי כוחם של בתי הזיקוק אף טענו בפני השופט ד"ר זאיד פלאח שהליך הדיגום בארובות המפעלים אינו תקין והנתונים שהתקבלו אינם תקפים[6].
 3. בעוד הצורך בהתקנת מתקנים לטובת הורדת הזיהום נדרש, אין הוא מצדיק הרחבת המתחם או הגדלת מתקני הייצור. ע"פ דו"ח הבורסה של בז"ן לשנת 2015[7] עבודות טיפול במתקני המפעל מתקיימים, בתקופה שבין 30 ל- 50 יום, לצורך שיפוץ ושדרוג באופן תדיר. עם זאת, ככלל לראייתנו כל בנייה של מתקן חדש זה או אחר חייב בהליך תכנוני סדור הכולל את זכות הציבור להתנגדות לפי חוק התכנון והבנייה.
 4. במסגרת היתר הפליטה, המחייב את מתחם בז"ן לפי חוק אוויר נקי, (הליך אשר התקיים במקביל לדיון ועדת הערר) נחשף כי נפח פליטות המזהמים האורגנים הנדיפים VOC (חלקם מסרטנים מוכחים) יגדל בשיעור של [8]13% בעקבות תוספות והשמשת מתקנים. הגדלה זו עומדת בסתירה גמורה לטענת הפחתה של הזיהום במידה ותאושר תוכנית הרחבה של המתחם. ומהווה טעם לפגם והטעייה של גורמי התכנון.
 5. נציין כי לפי העולה מדיוני ועדת הערר נתונים מהימנים באשר למצב התכנוני הקיים העומד על המתקנים, הצינורות והמכלים השונים במתחם אינו הובא לידי הועדה לפי סטנדרטים ברורים ובמצב חסר. כך עולה גם מהשוואה להיתרי הפליטה של המתחם המתקשים להתחקות אחר מוקדי הזיהום הרבים במתחם.

 

לאור כך ניתן לקבוע כי היקף זיהום האוויר בפרט והזיהום בכלל, במתחם באחריות בתי הזיקוק, אינו מוסכם ו/או ידוע. יכולתם של גורמי התכנון לקבוע באם תוכנית ההרחבה תוביל לצמצום בזיהום האוויר, כפי שנטען ע"י עורכי התוכנית, מוגבלת ואף בלתי אפשרית.

 • ליקויים בטיחותיים בנושאי כיבוי אש ורעידות אדמה:

מהנדסת המחוז של המשרד להג"ס בחיפה, מצאה ליקויים מהותיים בתסקיר ההשפעה על הסביבה אשר צרפו בז"ן לתוכנית ההרחבה, זו הוציאה מסמך מפורט שמצא טעויות קשות בהכנת התסקיר[9] להלן הליקויים המרכזיים בנושאי כיבוי אש, רעידות אדמה וזיהום אוויר:

 1. לא בוצעה הערכת סיכון למיגון מפני רעידות אדמה בהתאמה לתקן 413 של מכון התקנים, וחמור מכך בהתייחס לסיכון הנגרם מהקרבה של המתחם לשבר יגור.
 2. בתסקיר ההשפעה נכתב: "גדר הביטחון האטומה המקיפה את המפעלים מונעת מעבר גז כבד בריכוזים דליקים אל מעבר לגבול המפעל ובכך מקטינה את הסיכון מחוץ לגבול המפעל"[10]. אסון השריפה במתחם לאחרונה הוכיח כי מדובר בטיעון אבסורדי ולא נכון.
 3. צוין כי המתחם חסר במערכות מספיקות לכיבוי אש – דבר אשר השלכותיו הקריטיות הובילו לשריפה המשתוללת ב-25.12.16 במתחם המפעלים.
 4. לפי הפרוטוקולים של הוועדה המשותפת לתכנון ובנייה מתחם בז"ן[11] טרם נפתרה סוגיות כיבוי האש[12] וסוגיות מיגון המתקנים מפני נזקי רעידות אדמה[13]. ואף נטען ע"י בז"ן "כי לא כל דבר צריך להעביר לוועדת התכנון".[14]
 5. נטען ע"י עורכי התוכנית, כי אין קשר ידוע בין זיהום אוויר לתחלואה בסרטן, הנחה שגויה ומטעה העומדת בניגוד להערכת משרד הבריאות ומחקרים בתחום. כמו כן הערכת הפליטות לאטמוספירה שעשו בתי הזיקוק נעשתה בצורה לקויה וחסרה.

לסיכום

קצרה היריעה על מנת לשטוח בנייר עמדה קצר זה את כלל המרכיבים של התוכנית ופגיעתה החמורה באינטרס הציבורי של הקטנה של תעשייה מזהמת באזורי ריכוז אוכלוסין.

בפני חברי המועצה עומדת החלטה גורלית לעתיד כלל המטרופולין לשיטתנו ולאור הנתונים המובאים לעיל, על העקרונות הבאים לעמוד למול עינכם בבואכם להחליט באם לדון מחדש בתוכנית הרחבת מתחם בז"ן:

 1. יש לאמץ מדיניות אסדרה המצמצמת את מערך התעשייה המזהמת במתחם אשר נבנה באופן שאינו חוקי ובהיעדר ראייה תכנונית. וזאת לאור העובדה שנמצא באזור ריכוז אוכלוסין המשפיע לכל הפחות על כחצי מיליון תושבי מפרץ חיפה.
 2.  היעדר מצב תכנוני קיים, מחייב דיון מחדש בתוכנית ו/או הפקדת תוכנית חדשה. יש לדרוש את מכלול הנתונים לפי סטנדרטים מוסכמים כל כלל השחקנים על מנת להגיע להחלטה המשרתת את האינטרס הציבורי.
 3. היעדר המידע אודות היקף זיהום האוויר הנפלט מבז"ן מחייב דיון מחדש בתוכנית ו/או הפקדת תוכנית חדשה. לאור ההליכים הפליליים הרבים והאסונות החוזרים ונשנים במתחם, יש לנקוט על פי עקרון הזהירות המונעת כפי שמחייב חוק אוויר נקי.
 4. כל גיבוש של תוכנית חדשה ע"י המועצה או מי מטעמה חייב בהליך שיתוף ציבור ושקיפות הכולל את מכלול הארגונים המקצועיים העוסקים בסוגיית התעשייה וזיהום האוויר בחיפה.

15-8-2016

 

בכבוד רב

מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה.

ניצן מתן, חבר הוועד המנהל, מגמה ירוקה.

ליהי שחר, מארגנת קהילתית בשם תא חיפה.

 

 

 

[1] מדינת ישראל: משנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) הנדון: תכנית חפאג/1200/ב ותכנית חפאג/1139/א-קרקעות הצפון מפרץ חיפה.

[2] ועדת משנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. הנדון: פרסום החלטה בתכנית חפאג/ 1200 ב- מתחם בתי הזיקוק לנפט מפרץ חיפה. 11.7.2016

[3] נספח א' המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

[4] מבקר המדינה: הטיפול בזיהום אוויר ממקוררת נייחים. דוח שנתי 65ג התשע"ה 2015

[5] מבקר המדינה:  איגוד ערים אזור מפרץ חיפה- הג"ס. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2011 ו- 2012.

[6] ת"פ 17088-07-15 מדינת ישראל נגד נ' כרמל אוליפנים בע"מ ואח'. 01 נובמבר 2016.

[7] בתי זיקוק לנפט בע"מ דוח תקופתי לשנת 2015

[8] ראה הסבר על היתרי הפליטה טופס 3.5 המציין נתונים אלו מתאריך 20.12.2016 המופיע בקישור.

[9]בחינת תסקיר השפעה על הסביבה חפאג/1200/ב- מתחם בתי זיקוק לנפט חיפה. 2015.

[10] העתק מסך מתסקיר ההשפעה על הסביבה של בתי הזיקוק עמוד 524.

[11]ראה סיכון דיוני הוועדה בקישור המצורף.

[12] ראה דיון 19+20 מתאריך ה- 8.10.2015

[13] ראה דיון 22 מתאריך 1.8.2016

[14] ראה הקלטה ותמלול השיחה שצולמה על ידי ליהי שחר.

פורסם בקטגוריה איכות סביבה, בתי זיקוק נפט, כללי | 4 תגובות

קונדנסט איום קיומי או תוצר לוואי זניח?

ניצן מתן

למעוניינים להוריד את הדו"ח בפורמט PDF אנא לחצו על הקישור המצורף.

הקדמה:

בחודש מרץ השנה פורסם מסמך שכותרתו "הקונדנסט שבתוך הגז" אותו כתבו שתי פעילות סביבתיות: חנה קופרמן ואלה נווה. כותבות המסמך טוענות שבהתאמה לתחקיר שלהן צפוייה להגיע לארץ כמות גדולה מאוד של נפט מסוג "קונדנסט" שיגרום לזיהום אוויר קשה בעיקר באזור חיפה. לפני כחודשיים, בכנס של פעילי איכות סביבה בחיפה, הפצירו הכותבות בפני המשתתפים לקרוא את המסמך ולהתייחס ברצינות לאיום הסביבתי החמור שמתואר בו. לאורה של בקשה נרגשת זו אכן קראתי את המסמך והתייחסתי אליו במלוא הרצינות. לפני שאכנס לעומקם של דברים חשוב לי לציין שני דברים בראשיתו של המסמך. האחד שאני מתנגד עקרונית לכל הרחבה או הגדלה של נפח הפעילות של בתי הזיקוק בחיפה. השני שלאחר קריאת המסמך אני יכול להגיד בביטחון גמור שאין שום איום של הצפת הארץ באותו הקונדנסט. נפח הקונדנסט המופק ממאגר תמר שווה לפחות מעשירית האחוז מנפח הנפט המזוקק בארץ בשנה והחיבור העתידי של מאגר לוויתן לא ישנה משמעותית את הכמות הנכנסת. להבנתי נושא זה הינו זניח יחסית למול הבעיות הסביבתיות הקשות שיוצרים בתי הזיקוק ובראשן זיהום האוויר והאיום שטרם הוסר להרחבת בתי הזיקוק והגדלת נפח הפעילות.

רקע: מהו הקונדנסט, מהי הכמות הצפויה להגיע לישראל ומהו הסיכום הנגרם כתוצאה מכך?

במהלך הפקת גז מופרדים Hydrocarbon's (פחמימנים) להם משקל הגבוה מזרם הגז ומאוכסנים כנוזל בתהליך של עיבוי והם מוכנים Condensate (קונדנסט) (Atilhan et al., 2015). בנפט גולמי מתרחשת אותה התופעה של הפרדת מרכיבים כבדים בתהליך של עיבוי כך שגם ממנו מופק קונדנסט (Moustafa & Andersson, 2013). לקונדנסט מספר שימושים אפשריים כגון דילול של נפט כבד או כחומר גלם להפקת בנזין ודלק מטוסים (Kazerooni, Adib, Sabet, Adhami, & Adib, 2016).

1

במרבית המקרים הקונדנסט נדיף יותר מנפט גולמי (Hendler, Nunn, Lundeen, & McKaskle, 2009) ובמהלך הזיקוק ניתן להוריד את רמת הנדיפות שלו על ידי פעולות כגון  הפרדת הפרקציה (Kazerooni et al., 2016) או הקטנת תכונות הנדיפות של החומר במהלך הזיקוק (Bonyadi, Esmaeilzadeh, Mowla, & Nematollahi, 2014). מעבר לשיטות אלו שנועדו לצמצם פליטות עודפות של Hydrocarbon's לאטמוספירה (Kazerooni et al., 2016)  ישנה חשיבות לאכסן את הקונדנסט במכלים בהם ישנה בקרת לחץ המונעת פליטות מיותרות לאטמוספירה (United States Environmental Protection Agency, 2011) ומערכת משוב אדים המחזירה את החומר שמתאדה חזרה למיכל או לצנרת (EC/R Incorporated, 2011).

כאמור קונדנסט הוא חומר נדיף יחסית לנפט (Hendler et al., 2009) וברוב המקרים קונדנסט יגרום ליותר זיהום אוויר מנפט בהנחה ששני החומרים מאוכסנים בנפח זהה ותנאים זהים (Hendler et al., 2009). נכון להיום אין בידנו נתונים על ההרכב הכימי של הקונדנסט (המשרד להגנת הסביבה, 2016) כך שקשה להעריך את ההשפעה המדויקת של זיהום האוויר העלול להיגרם מאכסון וזיקוק חומרים אלו. יש לזכור שבכל מאגר של נפט או גז ישנה כימייה נפרדת של Hydrocarbon's (Speight, 2002 שלגבי הרוב המוחלט שלהם אין מידע המתאר את הנזק הבריאותי הנוצר בחשיפה להם (Chorus et al., 2011) וההתמקדות העיקרית היא במניעת זיהום אוויר מכל סוגי הדלק ונפט המאוכסנים (EC/R Incorporated, 2011).

בשנים 2014 ו- 2015 נפח הזיקוק השנתי בבתי הזיקוק שבחיפה עמד על  כ- 70 מיליון חביות של נפט גולמי וחומרי ביניים לשנה. ללא הרחבה של בתי הזיקוק נפח זה לא צפוי להשתנות מכיוון שהיצור הגיע ליעילות של כ- 90% (בתי זיקוק לנפט בע"מ, 2016). ממאגר תמר הופקו בשנת 2015 כ- 400,000 חביות של קונדנסט וידוע בוודאות על כמות של 1.5 מיליון חביות במאגר כאשר בתחזית האופטימית ביותר ימצאו סך הכול 2.5 מיליון חביות במאגר. ובמאגר לוויתן האומדן הטוב ביותר הוא לכ- 9 מיליון חביות קונדנסט , האומדן הנמוך הוא למציאת 1.6 מיליון חביות קונדנסט והגבוה ל 10.5 מיליון חביות קונדנסט  (קבוצת דלק, 2016).

יוצא שנכון להיום נפח הקונדנסט המופק שווה לכ- 0.57% מנפח הזיקוק השנתי של בתי הזיקוק בחיפה. בהנחה שמאגר תמר לוויתן יספק גם הוא קונדנסט בהספק זהה התוספת לנפח הזיקוק תהיה כ- 0.114% מנפח הזיקוק.  בתרחיש האופטימי ביותר (והפחות סביר) נפח כל הקונדנסט במאגרי תמר ולוויתן עומד על כ- 18% מנפח הזיקוק השנתי של בתי הזיקוק בחיפה. יש לזכור שגם אם תמצא כל הכמות הזו היא לא תסופק ליבשה בשנה אחת כי הקונדנסט מופק מהגז (Atilhan et al., 2015) וכל עוד נפח העברת הגז ליבשה לא יעלה כך גם לא יעלה נפח הקונדנסט המגיע ליבשה. בנוסף על כך החישוב נעשה רק ביחס לחיפה מכיוון שאין לנו את הנתונים של בית הזיקוק של פז באשדוד וסביר שאם נחבר את נפח הזיקוק השנתי של שני בתי הזיקוק ביחד החלק היחסי של הקונדנסט יהיה קטן עוד יותר.

חשוב לציין שאני, כחבר וועד במגמה ירוקה, מתנגד לכל הוספה לנפח הזיקוק בחיפה שיגרום בהכרח להגדלת הפליטות. למרות התנגדות זו איני חושב שנכון וראוי להשקיע מאמצים מיוחדים במאבק בהוספת הכמות הזניחה יחסית של הקונדנסט לנפח הזיקוק. חשוב בהרבה להאבק על מניעת הרחבת בתי הזיקוק ועל תחזוקה ברמה גבוה של בתי הזיקוק. הגורם העיקרי לזיהום אוויר מבתי הזיקוק הם מכלי האכסון לדלק ונפט (בית זיקוק חיפה, 2016). אני בעמדה שיש לדרוש תחזוקה גבוה של מכלים אלו שתמנע פליטות ללא קשר לסוג החומר המאוכסן (EC/R Incorporated, 2011).

קריאה ביקורתית של הדו"ח "הקונדסטנט שבתוך הגז"

הדו"ח שהפיקו חנה קופרמן ואלה נווה עמוס לעיפה בפרטים, מבלבל בקריאתו ולעינות דעתי אינו מדייק בנתונים ומונחים רבים. למרות קשיים אלו בדקתי את הטענות העיקריות של כותבות הדו"ח. בפסקאות הבאות ציינתי בכותרת את הטיעון אותו מציגות כותבות הדו"ח ומתחתיו את הטענה העיקרית ואת הביקורת לטענה זו.

חברות הגז שינו מונחים הקשורים לקונדנסט במטרה לבלבל את מקבלי ההחלטות והציבור

טענה: בעמוד 5 לדו"ח מצויין שחברת "דלק" שינתה את ההגדרות המונח קונדנסט ל- "קונדנסט חופשי" ו- "קונדנסט בתערובת" בכדי לבלבל את הציבור ומקבלי ההחלטות.  שינוי זה נעשה בדוח התקופתי לשנת 2014 של חברת דלק  (קופרמן ונווה, 2016).

ביקורת:  מעיון בדוח השנתי של חברת "דלק" אין בנמצא את המילים "חופשי" או "בתערובת" לא בפני עצמן ולא בהקשר של המילה קונדנסט (קבוצת דלק, 2015).  מכיוון שכך טענה זו אין אינה רלוונטית.

הקונדנסט הינו "נפט לבן" השונה מ- "נפט שחור"  בעיקר בכך שהוא נדיף ונפיץ יותר.

טענה:  בהערת שולים בעמוד 5 לדו"ח מוסבר שהקונדנסט הינו נפט מיוחד מסוג "נפט לבן" שאינו מוכר בארץ ומשמש להפקת דלקים ומוצרים לתעשייה הפטרוכימית. בעמוד 10 בדו"ח מצויין שחברת דלק מתייחסת רק ל- "קונדנסט ונפט" בדיווח של שנת 2014 לבורסה. מכיוון שנפט "שחור" מצריך שטר חזקה נפרד הדבר מחייב שהנפט במאגר תמר הינו "נפט לבן" (קופרמן ונווה, 2016).

ביקורת:  המונח "נפט לבן" בספרות מתייחס ל- "oil white" שהינו תוצר זיקוק של נפט בעל פרמטרים ספציפיים הכוללים מפרט מדויק של מרכיבים והעדר מתכות מסוכנות (Tan, Liu, Wang, & Zhang, 2016). תוצר זיקוק זה מיוצר בבתי זיקוק שונים ברחבי העולם (Kayukova, Petrov, & Romanov, 2012) ונמצא בשימוש נפוץ כתוסף מזון (Larsen, Mortensen, & Hallas-Møller, 2009). בנפרד לתהליך זה מוגדר כל מאגר נפט כ- "Heavy oil" או " light oil". הגדרה זו נקבעת לפי סטנדרט עולמי כאשר Heavy oil כבד ממים ו- light oil קל ממים  (Ghannam, Hasan, Abu-Jdayil, & Esmail, 2011).

נראה שכותבות הדו"ח התבלבלו במונחים ותרגמו את המילה "light" כ-"בהיר" או "לבן" במקום כ- "קל". בעקבות טעות זו מצויין בדוח המונח "נפט לבן" כסוג של נפט גולמי בעוד שמוסג זה מתייחס לתוצר זיקוק (Kayukova, Petrov, & Romanov, 2012).  בחוק הנפט אין אזכור ל- "נפט שחור" או "נפט לבן" ולא מצויינת דרישה כלשהי לשטר חזקה נפרד בהתאמה להרכבו של הנפט (שפרנציק ובן- גוריון, 1952).

בהתאמה לנתונים אלו ברור שהמונח "נפט שחור" מקורו באי הבנה של המונחים וברור שאין להסתמך על הטיעון לגבי הצורך בשטר חזקה נפרד ל- "נפט שחור" מהסיבה הפשוטה שסוג נפט זה אינו קיים.

תכנית המתאר למתקני הגז ביבשה מראה חישוב מטעה לכמות הקונדנסט שתתקבל בארץ

טענה: בעמוד 7 לדו"ח מוסבר שבהתאמה לתכנית המתאר להקמת מתקני גז ביבשה (תמ"א 37/ ח) אמורים להיפתח שתי תחנות קבלה לגז האחת בעמק חפר והשנייה באתר חגית ליד יוקנעם. כל מתקן יקבל יבנה כך שהוא יכול לקלוט בצורה מקסימלית 7,360 חביות קונדנסט ליום. מכיוון שכך שני המתקנים יקלטו במקביל 5.6 מיליון חביות בשנה. נתון זה נועד להטעות את מקבלי ההחלטות שיחשבו שמדובר במתקן שאינו מסוכן עקב הנפח הנמוך של החומר שיתקבל בו. (קופרמן ונווה, 2016).

טענה: בעמוד 7 לדו"ח מוסבר שבהתאמה לתכנית המתאר להקמת מתקני גז ביבשה (תמ"א 37/ ח) אמורים להיפתח שתי תחנות קבלה לגז האחת בעמק חפר והשנייה באתר חגית ליד יוקנעם. כל מתקן יקבל יבנה כך שהוא יכול לקלוט בצורה מקסימלית 7,360 חביות קונדנסט ליום. מכיוון שכך שני המתקנים יקלטו במקביל 5.6 מיליון חביות בשנה. נתון זה נועד להטעות את מקבלי ההחלטות שיחשבו שמדובר במתקן שאינו מסוכן עקב הנפח הנמוך של החומר שיתקבל בו. (קופרמן ונווה, 2016).

ביקורת: הטיעון המוצג לוקה במספר כשלים מהותיים. בהנחה שאכן תתקבל הכמות המקסימלית של הקונדנסט באופן רציף הכמות שתקבל הינה 5.3 מיליון חביות בשנה (2*7,365*365= 5,372,800) מספר הנמוך בכ- 5% מזה שנכתב בדו"ח. כותבות הדו"ח מתייחסות לכך שבתכנית לאתר חגית מצויינת כמות של 7,360 חביות ביום. בעמוד 54 בו אמור להופיע נתון זה מופיעה טבלה 3.1.5-1 המתארת את ההרכב הכימי הצפוי של הגז (לרמן, 2013).  גם בדוח העוסק באזור עמק חפר אין בנמצא אזכור ל- 7,360 חביות ליום בעמוד 54 או בכל עמוד אחר (לרמן, 2013). בשני הדוחות (עמוד 82 בדו"ח של עמק חפר ועמוד 87 בדו"ח של אזור יוקנעם) מציינת ספיקה יומית מקסימלית של 2,802 מ"ק/יום של קונדנסט (לרמן, 2013; לרמן, 2013). נתון זה מתייחס לכמות המקסימלית האפשרית ולא לכמות בפועל שתעבור במתקנים (לרמן, 2013; לרמן, 2013).

מכיוון שהנפח של חבית נפט הינו כ- 158 ליטר הרי שהכמות הצפויה המקסימלית לפי מסמכים אלו הינה כ- 17,734 חביות ליום בכל מתקן [(2,802*1000)/ 158= 17,734] או 6,472,974 חביות לשנה. יש לזכור שהמתקן תוכנן לקבלת גז וקונדנסט מכל מאגרי הגז שהיו אמורים להתגלות ותוכנן לקלוט את הכמות המקסימלית האפשרית שחזה משרד האנרגיה. (לרמן, 2013; לרמן, 2013). נתון זה אינו יכול להעיד על כמות הקונדנסט במאגרים שטרם נבדקו מעצם העבודה הפשוטה שאין מידע לגבי כמות זו- כפי שיוסבר בהמשך.

 

במאגר תמר יש כ- 2.5 מיליארד חביות נפט מסוג קונדנסט.

טענה: בעמודים 7-10  מחושב הנפח הצפוי של  כ- 2.5 מיליארד חביות קונדנסט במאגר תמר בהסתמך על מספר מקורות שונים. הראשון הוא ששטר החזקה של מאגר לוויתן מציין שהוא מכיל רק גז ונפט ומכיוון שכך כל בכל מקום בו מצויינת המילה "קונדנסט" הכוונה היא ל-"נפט" בכל מאגרי הגז והנפט הטבעיים כולל במאגר תמר. השני הוא פרסום באתר החדשות "PR NEWSWIRE" בו מצויינת מכירה של 348 מיליון חביות קונדנסט בשנת 2014. נתון זה הינו הנתון הנכון והמדויק של נפח מכירות הגז בארץ ולא הדו"ח הבורסאי המראה על מכירה של 348 אלף חביות. בהמשך לכך הדו"ח הבורסאי של חברת דלק מציין את האומדן הנמוך, האומדן הטוב והאומדן הגבוה של הקונדנסט במאגר.  החיבור של כל האומדנים הללו מראה שבמאגר תמר ישנה כמות של כ- 2.5 מיליארד חביות קונדנסט (קופרמן ונווה, 2015).

ביקורת:  בשטרי החזקה של לוויתן דרום וצפון מצוין במפורש שרישיון ההפקה הינו לגז וקונדנסט ואם יתגלה נפט גולמי הוא מצריך התאמה של שיטות ההפקה הרלוונטיות (סעיף 32.1 בשטרות החזקה) (וורשבסקי, 2014; וורשבסקי, 2014). לפי מסמכים אלו ברור שמשרד האנרגיה שהעניק את החזקה מתייחס בנפרד לקונדנסט ולנפט והטיעון שמשאבי הנפט אינם מוזכרים אינו תקף. באתר האינטרנט המצויין אכן רשום שנמכרו 348 מיליון חביות שהופקו ממאגר תמר (PR Newswire, 2015).  בדו"ח הבורסאי עליו מסתמך האתר רשום 348 אלף חביות. יתרה מכך מכירת החביות הללו מתבצעת ממאגר תמר ולא ברור מדוע היא קשורה לכמות הצפויה במאגר לוויתן (קבוצת דלק, 2015). הציון של מילוני חביות נראה כמו טעות ההעתקה ולבטח לא כמכור אמין להסתמך עליו. בהמשך להנחה שכל הנפט הינו קונדנסט בודקות הכותבות את הכמות הצפויה לקונדנסט ממאגר לוויתן. בדיווח של חברת דלק לבורסה מצויינת תחזית צפוייה לנפט וגז ממאגר לוויתן. הדיווח מכיל שלושה אומדנים משוערים לנפח ההפקה העתידי. האומדן הנמוך, האומדן הטוב ביותר והאומדן הגבוה (קבוצת דלק, 2015). כתובות הדוח מחברות את כל האומדנים הללו לצורך חישוב הכמות הצפויה של הקונדנסט (קופרמן ונווה, 2016). חישוב זה הינו שגוי בעליל ומתעלם מהעובדה שמדובר בתחזיות שרק אחת מהן יכולה להתממש ולא בסך כמות המשאבים. ההסתמכות על כך שכל הנפט הינו קונדנסט וחיבור השגוי של האומדנים  גרם לחישוב שגוי לחלוטין של הכמויות הצפויות במאגר לוויתן.

בכל מאגרי הגז שבשטח ישראל ישנן לפחות 46 מיליארד חביות קונדנסט.

טיעון: עמודים 7-10 והנספחים להם מפרטים את החישוב לפיו צפויים להימצא בכל המאגרים כמות של 46 מיליארד חביות קונדנסט לפחות. במהלך ההפקה והזיקוק הופך הקונדנסט מגז לנוזל ומופרד מהגז. במאגר תמר מכל 1 BCM של גז טבעי מופקות כ- 45.5 מיליון חביות קונדנסט. מכיוון שכל מאגרי הגז נמצאים באותן השכבות הגיאולוגיות צפוי להישמר היחס המוזכר בכל המאגרים. האומדן הצפוי ממאגרי "תמר", "לוויתן" ו- "כריש" הינו BCM  1,013  כך שצפוי להימצא בהם אותם 46 מיליארד חביות קונדנסט.  מדובר בהערכת פחת מכיוון שבמאגרים שלא שוקללו ברשימה זו מנובאת הפקה של עוד מיליארדי חביות ממאגרים הנמצאים באותה שכבה גאולוגיית של "תמר" ו- "לוויתן" (קופרמן ונווה, 2015).

ביקורת:

יש לב שבפסקה זו מתייחסות כותבות הדוח לקונדנסט כאל מרכיב הקיים בתוך הגז ולא כמשאב שונה ונפרד מהגז כפי שצוין קודם. לא ברור האם התייחסות במסמך היא לקודנסט כתוצר לוואי או כתוצר נפרד בתוך השכבה הגיאולוגית וחוסר הבהרה זה מקשה על הבנת המסמך. בהמשך הטיעון מציינות כותבות הדוח שצפוי שהיחס בן הגז והקונדנסט בכל המאגרים העתידים יהיה זהה כי כל המאגרים "נמצאים באותם השכבות הגיאולוגיות בהן מופק הגז מתמר". טיעון זה מסתמך על מצגת שהוצגה על ידיד מינהל אוצרות הטבע לוועדת צמח בשנת 2011 בה נראים מבני הקימוט של חולות תמר בהם נמצאים מאגרי "תמר" ו-"לוויתן" והמאגרים הקטנים יותר "דלית" והמאגר הקפריסאי "CYPRUS A". הכותבות מתעלמות מקח שבאותה המצגת רשום במפורש שאחד המאפיינים העיקריים של האזור הוא שהוא מגוון מבחינה גיאולוגית ומכיל מבנים רבים מסוגים שונים (גרדוש, 2011).  בנוסף על כך מחקרים שונים בעולם מראים שלמאגרי נפט וגז המופקים באותו האזור הגיאולוגי ישנם מאפיינים שונים זה מזה ובלתי אפשרי להסיק את התכונות המדויקות של מאגר אחד בהסתמך על האחר (Atilhan et al., 2015; Hitchon & Gawlak, 1972).  בהתאמה לכך גם אם החישוב של כמות הקונדנסט הייתה נכונה אין בה כדי להשליך על הכמות במאגרים האחרים שטרם נבדקו בצורה מלאה. בהמשך הטיעון מציינות הכותבות שבמאגרי "תמר", "לוויתן" ו- "ישי" צפויים להתגלות BCM 1,103 גז. נתון זה מבוסס על דיווח לבורסה שפורסם בעיתון "כלכליסט" (קופרמן ונווה, 2015). ההודעה מציינת את "פרוספקט לוויתן" המכיל את מאגר ישי אך לא את תמר או לוויתן. לפי ההודעה ישנה הסתברות של 12.5% למציאת 189 BCM של גז (בן סימון, 2012). לא ברור איך מנתון זה הגיעו כותבות הדוח לנפח צפוי של BCM 1,103 גז בכל המאגרים.  יש לציין שלפי הדיווחים המעודכנים של משרד האנרגיה בישי יש בין  BCM 7 ל-   10 BCM  גז, במאגר תמר 282 BCM ובלוויתן בין 470 BCM ל- 620 BCM. בחישוב של נתונים אלו בנוסף למאגרים הקטנים (כריש, תנין, דלית ושמשון) ידוע נכון להיום על כמות גז הנעה בין 827 BCM ל- 980 BCM (לב, 2016). הסתמכות על דיווח לבורסה מלפני 4 שנים ושימוש בנתונים שאינם מעודכנים משליך לרעה על האיכות של המסמך כולו. ציון כמות גז גבוה שאינה מגובה בשום נתון קיים מעלה חשש לכבד לאמינות הדוח כולו ומקורות המידע עליו הוא מתבסס.

בנוסף על כך יש להתחשב בכך שההערכה היא שבעולם כולו ישנן כ- 1,473 מיליארד חביות נפט ובארצות הברית כ- 23 מיליארד חביות (Davis, Diegel, & Boundy, 2013). יוצא שלפי החישוב שמוצג בדו"ח נפח הנפט מסוג הקונדנסט הקיים בישראל גדול לפחות פי 2 מזה הקיים בארצות הברית ומהוה לא פחות מ- 3% מכמות הנפט העולמית (קופרמן ונווה, 2016). ראוי היה שהכותבות היו מביאות סימוכין מוצקים יותר לטענה שבכעשרה מאגרי הגז היודעים בישראל (גרדוש, 2011) ישנו נפח כה גבוה.

קונדנסט פולט פי 21 יוצר תרכובות אורגניות נדיפות מאשר נפט שחר או סולר

טיעון:  הקונדנסט שונה בתכונותיו מ- "נפט שחור" ולפי מחקר שנערך בארה"ב אכסון שלו גורם לפליטות של חומרים אורגנים נדיפים בשיעור הגבוה פי 21 מאשר "נפט שחור" או סולר. הטיעון מסתמך על "דוח הנדלר" שהוצא בשנת 2009 (קופרמן ונווה, 2015).

ביקורת:  הדוח המכונה "דוח הנדלר" אינו מופיע ברשימת המקורות של המסמך (קופרמן ונווה, 2015).  ברשימת המקורות בה אמור להופיע דוח זה מופיע מסמך טכני של מדינת טקסס העוסק בחישוב פליטות של חומרים אורגנים נדיפים של ממכלים המאכסנים נפט, גז או קונדנסט. במסמך אין נתונים לגבי קצב הפליטה ממכלים אלא שיטות לחישוב קצב הפליטה ומאפיינים שונים של מאגרי נפט וגז (Texas Commission on Environmental Quality, 2012). מכיוון שבמסמך זה לא מופיע הנתון של קצב פליטה כלשהו לא ברור איך הסתמכו עליו הכותבות.  המסמך אותו מכנות הכותבות "דוח הנדלר" אכן מופיע גם הוא ברשימת המקורות במקום אחר והוא נכתב על ידי Albert Hendler (קופרמן ונווה, 2015). במסמך זה נבדקו 33 מכלים המכילים נפט וקונדנסט. מבדיקות אלו נראה שרוב סוגי הקונדנסט אכן נדיפים יותר מאשר נפט אך ייתכן מצב הפוך בו הנפט הוא הנדיף יותר. בממוצע כללי קונדנסט אכן נדיף יותר מאשר נפט וקצב הפליטה של התרכובות הארוגניות הנדיפות גבוה ביחס שבין פי 15 לפי 31.6 מזה של הנפט. מבדיקה של מכלים שונים המכילים נפט וקונדנסט רואים שבשני המקרים יתכנו פליטות גבוהות של תרכובות אורגניות נדיפות כאשר בקונדנסט קצבי הפליטה נוטים להיות גבוהים יותר. החומרים שנמדדו לצורך החישובים הללו זהים לנפט ולקונדנסט ולא נמדד שוני מהותי בסוגי החומרים הנפלטים (Hendler et al., 2009). גם בדוח זה אין ממוצע של "פי 21" אותו מציינות כותבות הדוח (קופרמן ונווה, 2016). מכיוון שהכותבות אינן מציינות נתונים לגבי ההרכב הכימי של הנפט, הגז והקונדנסט המזוקקים בארץ (קופרמן ונווה, 2016) לא ברור איך הן הגיעו למסקנות אותן הם מציינות.

ביבליוגרפיה:

בית זיקוק חיפה (2016). סיכום פליטות שנתי למקור פליטה (האתר) טופס 3.5 (עמ' 1). ירושלים: ישראל.

בן סימון (2012). הזדמנות ישראלית: פוטנציאל לכ- 530 מיליון חביות נפט נוספות בפלאג'ק (עמ' 1-2). כלכליסט.

http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html

בתי הזיקוק לנפט בע"מ (2016) דוח תקופתי לשנת 2015 (עמ' 1-267) ירושלים: ישראל.

גרדוש (2011) היצע הגז הטבעי למשק הישראלי ממאגרים בים התיכון (עמ' 1-21). משרד התשתיות הלאומיות. ירושלים: ישראל.

חופש מידע- נתונים סביבתיים (2016). המשרד להגנת הסביבה (עמ' 1-200). ירושלים: ישראל.

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Pages/FreedomofInfoLobby.aspx

וורשבסקי (2014). שטר חזקה מספר Ⅰ/15 "לוויתן צפון" (עמ' 1-29). מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. ירושלים: ישראל.

וורשבסקי (2014). שטר חזקה מספר Ⅰ/14 "לוויתן צפון" (עמ' 1-33). מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. ירושלים: ישראל.

לב (2016). הנדון: בקשתכם לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 (עמ' 1-2). משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. ירושלים: ישראל.

לרמן (2013). תמ"א 37/ח פרקים ג'-ה'- סביבה יבשתית – מט"ש מרץ (עמ' 1-556). אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ. ירושלים: ישראל.

לרמן (2013). תמ"א 37/ח פרקים ג'-ה'- סביבה יבשתית – אתר חגית (עמ' 1-667) אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ. ירושלים: ישראל.

לרמן (2014). תמ"א 37/ח קבלה וטיפול בגז טבעי- מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית (עמ' 1- 27). לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. ירושלים: ישראל.

קופרמן ונווה (2016). הקונדנסט שבתוך הגז מוגש בהתנדבות לציבור כשירות מטעם: חנה קורפרמן, הפורום הישראלי לשמירה על החופים, אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" (1-106). ירושלים ישראל.

קבוצת דלק (2015).  דוח תקופתי לשנת 2014 (עמ' 1-736). ירושלים: ישראל.

קבוצת דלק (2016).  דוח תקופתי לשנת 2015 (עמ' 1-728). ירושלים: ישראל.

שפרינצק ובן- גוריון (1952).  חוק הנפט, תשי"ב- 1952 נוסח מלא ומעודכן (עמ' 1-20). ירושלים: ישראל.

Bibliography

Atilhan, M., Aparicio, S., Ejaz, S., Zhou, J., Al-Marri, M., Holste, J. J., & Hall, K. R. (2015). Thermodynamic characterization of deepwater natural gas mixtures with heavy hydrocarbon content at high pressures. The Journal of Chemical Thermodynamics, 82, 134-142.

Bonyadi, M., Esmaeilzadeh, F., Mowla, D., & Nematollahi, M. (2014). Theoretical and experimental determination of initial reservoir fluid in a lean gas condensate reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 114, 74-81.

Chorus, I., Cotruvo, J., Cunliffe, D., Husman, A. M. d. R., Endo, T., Fawell, J. K., . . . Ngowi, A. V. F. (2011). Guidelines for Drinking-water Quality FOURTH EDITION. Retrieved from Geneva:

Davis, S. C., Diegel, S. W., & Boundy, R. G. (2013). Transportation Energy Data Book: Edition 32, from the Center for Transportation Analysis (CTA). 1-422.

EC/R Incorporated. (2011). Oil and Natural Gas Sector: Standards of Performance for Crude Oil and Natural Gas Production, Transmission, and Distribution, (EPA-453/R-11-002). Retrieved from

Ghannam, M. T., Hasan, S. W., Abu-Jdayil, B., & Esmail, N. (2012). Rheological properties of heavy & light crude oil mixtures for improving flowability. Journal of Petroleum Science and Engineering, 81, 122-128.

Hendler, A., Nunn, J., Lundeen, J., & McKaskle, R. (2009). VOC emissions from oil and condensate storage tanks. Final Report prepared for the Texas Environmental Research Consortium. Available online at http://files. harc. edu/Projects/AirQuality/Projects/H051C/H051CFinalReport. pdf (accessed February 2013).

Hitchon, B., & Gawlak, M. (1972). Low molecular weight aromatic hydrocarbons in gas condensates from Alberta, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta, 36(9), 1043-1059.

Kayukova, G., Petrov, S., & Romanov, G. (2012). Hydrogenation processes for white-oil production from Ashal’cha heavy crude. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 48(4), 262-272.

Kazerooni, N. M., Adib, H., Sabet, A., Adhami, M. A., & Adib, M. (2016). Toward an intelligent approach for H 2 S content and vapor pressure of sour condensate of south pars natural gas processing plant. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 28, 365-371.

Larsen, J. C., Mortensen, A., & Hallas-Møller, T. (2009). Scientific Opinion on the use of high viscosity white mineral oils as a food additive on request from the European Commission.

Moustafa, N. E., & Andersson, J. T. (2013). Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Egyptian Petroleum Condensate Oils. Polycyclic Aromatic Compounds, 33(4), 396-417.

Muradov, N. (2014). Liberating energy from carbon: introduction to decarbonization: Springer.

PR Newswire. (2015). Delek Group Announces Consolidated Full Year Results 2014.   Retrieved from http://www.prnewswire.com/news-releases/delek-group-announces-consolidated-full-year-results-2014-300057775.html

Speight, J. G. (2002). Handbook of Petroleum Product Analysis. John Wiley & Sons, 1-389.

Tan, G.-B., Liu, S.-H., Wang, D.-G., & Zhang, S.-W. (2016). Measurement and analysis of wax–oil gel scraping process at contact area under pure sliding conditions. Measurement, 80, 29-43.

Texas Commission on Environmental Quality. (2012). Calculating Volatile Organic Compounds (VOC) Flash Emissions from Crude Oil and Condensate Tanks at Oil and Gas Production Sites, . Retrieved from

United States Environmental Protection Agency. (2011). Install Pressurized Storage of Condensate, . Retrieved from

 

barrel-36724_960_720

הקונדנסט שמופק במאגר תמר הינו סוג ידוע ומוכר של תוצר זיקוק. אין הדבר מצדיק את הכנסתו לבתי הזיקוק דבר שיגדיל את נפח הזיקוק ואת התחלואה הנלוות לו. מצד שני אין שום איום ממשי של "הצפת הארץ" בקונדנסט שיופק ממאגרי הנפט והגז הקיימים במים הכלכליים של מדינת ישראל.

img_9724

הזנת כיתוב

קונדנסט הינו תוצר לוואי של זיקוק נפט או גז ומשמש בבתי הזיקוק כחומר גלם. לרוב הוא מוסף לנפט גולמי ומזוקק ביחד אתו לבנזין מסחרי לרכבים.

פורסם בקטגוריה איכות סביבה, בתי זיקוק נפט, גז טבעי, העיר חיפה, כללי, מפרץ חיפה | עם התגים , , | 49 תגובות

הגשם הראשון: ביוב וצחנה בחופי תל אביב

ניצן מתן

באוגוסט השנה תיארתי אירוע של הזרמת מי ניקוז מצחינים לחוף הצמוד ל-"רויאל ביץ". כמו שתיארתי זוהי תופעה מוכרת ועצובה של הזרמת מי נקז מזוהמים לחופי רחצה ולים.

עם בוא הגשמים התופעה חוזרת על עצמה. גשם של שעות ספורות שירד אתמול באזור תל אביב גרם להצפה בצנרת הניקוז, ולהזרמת הצחנה לחוף. כמו שתיארתי בעבר במי נגר אלו ישנם פתוגניים המסוכנים לאדם, והחשיפה אליהם מסכנת את הבריאות.

התופעה אינה גזירת גורל, ואינה בלתי נמנעת. במהלך הקיץ הצנרת צוברת לכלכוך הנשטף לים בבוא הגשמים. ניקוי הצנרת לפני בוא החורף היה מביא לכך שהמים שיזרמו לחוף הרחצה לא יהיו מזוהמים, ולא תנדוף מהם צחנה.

פורסם בקטגוריה איכות סביבה, חופים, כללי, תל-אביב יפו | עם התגים , , | כתיבת תגובה