תקדים היסטורי: בתי הזיקוק לא יורחבו!

השבוע התרחש תקדים היסטורי בישראל: לאחר שהחלטה על הרחבת בתי הזיקוק אושרה בכל ערכאה אפשרית – הוחלט שיש לבטלה, ולא לאשר את הרחבת בתי הזיקוק. הסיבה לשינוי זה היא מידע נוסף שהתגלה, שלא היה חשוף בפני חברי ועדת התכנון במהלך הדיונים על הרחבת בתי הזיקוק. חלק נכבד מהמידע הזה הובא לידיעת חברי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה באמצעות מגמה ירוקה. מצורף בזאת נוסח המכתב שנשלח לחברי המועצה הארצית על ידי מגמה ירוקה. חשוב לציין שלמרות העובדה כי על מכתב זו חתומים שלושה אנשים בלבד – הוא נעשה בעבודה משותפת של כל הפעילים של מגמה ירוקה בתא חיפה.

להורדת המכתב המקורי עם הקישורים המצויינים אנו לחצו על הקישור המצורף.
לכבוד חברי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

שלום רב,‏

הנדון: מידע חדש המצריך דיון חוזר ומפורט בתכניות למתחם בז"ן (חפאג/1200).

בתאריך ה- 2.11.2016 קבע היועץ המשפטי לממשלה[1] כי בסמכות המועצה הארצית לתכנון ובנייה לקיים דיון מחודש בנוגע לתכניות העוסקות במתחם בתי הזיקוק בחיפה (חפאג/1200) ותכנית קרקעות הצפון (חפאג/1139/א). עוד קבע כי מידע תכנוני מהותי לא הובא לידיעת חברי ועדות התכנון בהגיעם לדון בתוכניות הנ"ל ובכך נפגעה יכולתם להגיע להחלטה מושכלת המשרתת את האינטרס הציבורי.

ועדת המשנה לעררים בתאריך ה- 11.7.2016 אישרה את הרחבת בתי הזיקוק ב- [2]20% ובלבד שנפח הזיהום לא יעלה. הועדה סמכה החלטה זו על הידיעה כי המתחם פועל באופן מוסדר כחוק, וכי ידוע המצב התכנוני וכן היקף הזיהום הקיים. כן הנחת היסוד כי הגופים הממשלתיים והמוניציפליים המפקחים על עבודת המפעלים אינם מודעים לכשלים מהותיים.

אנו מבקשים להביא לידיעת חברי המועצה מידע מהותי חדש, פירוטו בהמשך:

 • התוכנית נעדרת מצב תכנוני קיים המוסכם ולפי סטנדרטים ברורים. כמו כן מצב זיהום האוויר והפליטות מן המפעלים אינו מוסכם וידוע לפי אמות מידה אחידות.
 • בתוכנית ליקויים חמורים בכל הנוגע לתחום כיבוי האש והערכות לרעידות אדמה בפרט. וכמובן אשר ליכולת התוכנית לגרום להקטנת את זיהום האוויר והזיהום מן המתחם.
 • נפח הזיהום במתחם בז"ן יגדל ב – 13%, זאת לפי היתרי הפליטה למתחם, וזאת כתוצאה מהוספה של מתקנים שונים במתחם, קרי הרחבה בפועל של יכולות המפעל.
 • בניגוד לטענת בז"ן בוועדות התכנון וע"פ דו"ח הבורסה של בז"ן לשנת 2015 ניתן לטפל במתקנים ולהשביתם לצורך אחזקה ושדרוג במתקנים להורדת הזיהום.
 • עיון בנספח א'[3] של מבקר המדינה חשף לידיעתנו קיומם של 45 אירועים חריגים של זיהום במתחם בז"ן וזאת מבלי שחלק מן המפעלים במתחם ביצעו עדיין סקר פליטות.

 

 • הגדלת זיהום האוויר במפרץ חיפה, היעדר מצב תכנוני קיים ומוסכם:
 1. האחריות על ניטור זיהום האוויר במתחם מתחלקת בין חובת הניטור העצמי של המפעל, המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה באמצעות איגוד ערים. דו"ח מבקר המדינה 65ג[4], מצא ליקויים מהותיים בחובת הניטור העצמי והעברת נתונים מהימנים לרגולטור ולציבור, עוד מצא המבקר ליקויים מדאיגים אשר לחובת הניטור והפיקוח מצד המשרד להג"ס ואיגוד ערים לאיכ"ס[5].
 2. בדיון בבית הדין בתאריך ה – 1.11.2016, באי כוחם של בתי הזיקוק אף טענו בפני השופט ד"ר זאיד פלאח שהליך הדיגום בארובות המפעלים אינו תקין והנתונים שהתקבלו אינם תקפים[6].
 3. בעוד הצורך בהתקנת מתקנים לטובת הורדת הזיהום נדרש, אין הוא מצדיק הרחבת המתחם או הגדלת מתקני הייצור. ע"פ דו"ח הבורסה של בז"ן לשנת 2015[7] עבודות טיפול במתקני המפעל מתקיימים, בתקופה שבין 30 ל- 50 יום, לצורך שיפוץ ושדרוג באופן תדיר. עם זאת, ככלל לראייתנו כל בנייה של מתקן חדש זה או אחר חייב בהליך תכנוני סדור הכולל את זכות הציבור להתנגדות לפי חוק התכנון והבנייה.
 4. במסגרת היתר הפליטה, המחייב את מתחם בז"ן לפי חוק אוויר נקי, (הליך אשר התקיים במקביל לדיון ועדת הערר) נחשף כי נפח פליטות המזהמים האורגנים הנדיפים VOC (חלקם מסרטנים מוכחים) יגדל בשיעור של [8]13% בעקבות תוספות והשמשת מתקנים. הגדלה זו עומדת בסתירה גמורה לטענת הפחתה של הזיהום במידה ותאושר תוכנית הרחבה של המתחם. ומהווה טעם לפגם והטעייה של גורמי התכנון.
 5. נציין כי לפי העולה מדיוני ועדת הערר נתונים מהימנים באשר למצב התכנוני הקיים העומד על המתקנים, הצינורות והמכלים השונים במתחם אינו הובא לידי הועדה לפי סטנדרטים ברורים ובמצב חסר. כך עולה גם מהשוואה להיתרי הפליטה של המתחם המתקשים להתחקות אחר מוקדי הזיהום הרבים במתחם.

 

לאור כך ניתן לקבוע כי היקף זיהום האוויר בפרט והזיהום בכלל, במתחם באחריות בתי הזיקוק, אינו מוסכם ו/או ידוע. יכולתם של גורמי התכנון לקבוע באם תוכנית ההרחבה תוביל לצמצום בזיהום האוויר, כפי שנטען ע"י עורכי התוכנית, מוגבלת ואף בלתי אפשרית.

 • ליקויים בטיחותיים בנושאי כיבוי אש ורעידות אדמה:

מהנדסת המחוז של המשרד להג"ס בחיפה, מצאה ליקויים מהותיים בתסקיר ההשפעה על הסביבה אשר צרפו בז"ן לתוכנית ההרחבה, זו הוציאה מסמך מפורט שמצא טעויות קשות בהכנת התסקיר[9] להלן הליקויים המרכזיים בנושאי כיבוי אש, רעידות אדמה וזיהום אוויר:

 1. לא בוצעה הערכת סיכון למיגון מפני רעידות אדמה בהתאמה לתקן 413 של מכון התקנים, וחמור מכך בהתייחס לסיכון הנגרם מהקרבה של המתחם לשבר יגור.
 2. בתסקיר ההשפעה נכתב: "גדר הביטחון האטומה המקיפה את המפעלים מונעת מעבר גז כבד בריכוזים דליקים אל מעבר לגבול המפעל ובכך מקטינה את הסיכון מחוץ לגבול המפעל"[10]. אסון השריפה במתחם לאחרונה הוכיח כי מדובר בטיעון אבסורדי ולא נכון.
 3. צוין כי המתחם חסר במערכות מספיקות לכיבוי אש – דבר אשר השלכותיו הקריטיות הובילו לשריפה המשתוללת ב-25.12.16 במתחם המפעלים.
 4. לפי הפרוטוקולים של הוועדה המשותפת לתכנון ובנייה מתחם בז"ן[11] טרם נפתרה סוגיות כיבוי האש[12] וסוגיות מיגון המתקנים מפני נזקי רעידות אדמה[13]. ואף נטען ע"י בז"ן "כי לא כל דבר צריך להעביר לוועדת התכנון".[14]
 5. נטען ע"י עורכי התוכנית, כי אין קשר ידוע בין זיהום אוויר לתחלואה בסרטן, הנחה שגויה ומטעה העומדת בניגוד להערכת משרד הבריאות ומחקרים בתחום. כמו כן הערכת הפליטות לאטמוספירה שעשו בתי הזיקוק נעשתה בצורה לקויה וחסרה.

לסיכום

קצרה היריעה על מנת לשטוח בנייר עמדה קצר זה את כלל המרכיבים של התוכנית ופגיעתה החמורה באינטרס הציבורי של הקטנה של תעשייה מזהמת באזורי ריכוז אוכלוסין.

בפני חברי המועצה עומדת החלטה גורלית לעתיד כלל המטרופולין לשיטתנו ולאור הנתונים המובאים לעיל, על העקרונות הבאים לעמוד למול עינכם בבואכם להחליט באם לדון מחדש בתוכנית הרחבת מתחם בז"ן:

 1. יש לאמץ מדיניות אסדרה המצמצמת את מערך התעשייה המזהמת במתחם אשר נבנה באופן שאינו חוקי ובהיעדר ראייה תכנונית. וזאת לאור העובדה שנמצא באזור ריכוז אוכלוסין המשפיע לכל הפחות על כחצי מיליון תושבי מפרץ חיפה.
 2.  היעדר מצב תכנוני קיים, מחייב דיון מחדש בתוכנית ו/או הפקדת תוכנית חדשה. יש לדרוש את מכלול הנתונים לפי סטנדרטים מוסכמים כל כלל השחקנים על מנת להגיע להחלטה המשרתת את האינטרס הציבורי.
 3. היעדר המידע אודות היקף זיהום האוויר הנפלט מבז"ן מחייב דיון מחדש בתוכנית ו/או הפקדת תוכנית חדשה. לאור ההליכים הפליליים הרבים והאסונות החוזרים ונשנים במתחם, יש לנקוט על פי עקרון הזהירות המונעת כפי שמחייב חוק אוויר נקי.
 4. כל גיבוש של תוכנית חדשה ע"י המועצה או מי מטעמה חייב בהליך שיתוף ציבור ושקיפות הכולל את מכלול הארגונים המקצועיים העוסקים בסוגיית התעשייה וזיהום האוויר בחיפה.

15-8-2016

 

בכבוד רב

מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה.

ניצן מתן, חבר הוועד המנהל, מגמה ירוקה.

ליהי שחר, מארגנת קהילתית בשם תא חיפה.

 

 

 

[1] מדינת ישראל: משנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) הנדון: תכנית חפאג/1200/ב ותכנית חפאג/1139/א-קרקעות הצפון מפרץ חיפה.

[2] ועדת משנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. הנדון: פרסום החלטה בתכנית חפאג/ 1200 ב- מתחם בתי הזיקוק לנפט מפרץ חיפה. 11.7.2016

[3] נספח א' המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

[4] מבקר המדינה: הטיפול בזיהום אוויר ממקוררת נייחים. דוח שנתי 65ג התשע"ה 2015

[5] מבקר המדינה:  איגוד ערים אזור מפרץ חיפה- הג"ס. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2011 ו- 2012.

[6] ת"פ 17088-07-15 מדינת ישראל נגד נ' כרמל אוליפנים בע"מ ואח'. 01 נובמבר 2016.

[7] בתי זיקוק לנפט בע"מ דוח תקופתי לשנת 2015

[8] ראה הסבר על היתרי הפליטה טופס 3.5 המציין נתונים אלו מתאריך 20.12.2016 המופיע בקישור.

[9]בחינת תסקיר השפעה על הסביבה חפאג/1200/ב- מתחם בתי זיקוק לנפט חיפה. 2015.

[10] העתק מסך מתסקיר ההשפעה על הסביבה של בתי הזיקוק עמוד 524.

[11]ראה סיכון דיוני הוועדה בקישור המצורף.

[12] ראה דיון 19+20 מתאריך ה- 8.10.2015

[13] ראה דיון 22 מתאריך 1.8.2016

[14] ראה הקלטה ותמלול השיחה שצולמה על ידי ליהי שחר.

אודות ניצן מתן

בוגר תואר ראשון בביולוגיה ימית ומדעי הים ותואר שני בגאוגרפיה וסביבה, אם תזה בנושא זיהומי דלקים למי התהום. עובד בתור ייועץ סביבתי
פוסט זה פורסם בקטגוריה איכות סביבה, בתי זיקוק נפט, כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

4 תגובות על תקדים היסטורי: בתי הזיקוק לא יורחבו!

 1. פינגבאק: הרחבת בז"ן הוקפאה- אנחנו ממשיכים לעבוד | הבלוג של ניצן מתן

 2. פינגבאק: בז"ן?, אני רוצה לדעת הכול! | הבלוג של ניצן מתן

 3. Ronen הגיב:

  המאמר על זה שבזן לא תורחב כבר אובסליט. ביוני 2017 הוחלט כן להרחיב
  ראה:
  http://www.davar1.co.il/71110/

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s