ועדת כלכלה ה-29.11.2015 דברים בשם מטה המאבק

מסמך זה מורכב משני חלקים: האחד הוא הדברים שנרשמו לקראת הדיון בוועדת כלכלה ב-29.11.2015 והשני הוא הסבר ופירוט מקורות המידע עליהם אנחנו מתבססים.

 

 

שלום לחברי הוועדה.

שמי ניצן מתן אני בוגר תואר ראשון במדעי הים ולקראת סיום תואר שני בגיאוגרפיה שהתחום המחקרי שלי עוסק בתחום הדלקים. אני מדבר פה מטעם מטה המאבק שמתנגד למתווה הגז וקורא לשמירת הגז הטבעי בארץ.

בשנתיים וחצי האחרונות נעשה ניסיון להראות כאילו כל מסקנות המומחים הן שיש למכור גז באחוזים ניכרים לייצוא. אמירות אלו מתבססות לכאורה על החלטת וועדת צמח משנת 2012. זה המקום להזכיר את דבריה של מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה וחברה בוועדה מספטמבר 2012  עו"ד אלונה שפר לאחר פרסום מסקנות הוועדה " הדו"ח הסופי של הוועדה ערוך באופן מגמתי וכל תכליתו להצדיק החלטה בלתי אחראית ובלתי מבוססת על ייצוא נרחב של גז טבעי מישראל. המלצה זו מתבססת על שורה של הנחות מקלות ואופטימיות בסוגיות מהותיות כגון היקף הביקוש בשוק המקומי, היקפן של תגליות עתידיות והתפתחות המחירים בטווח הבינוני והארוך בשוק האנרגיה העולמי".

את רוח הדברים הללו מחזקים ד"ר סיניה נתניהו המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה וד"ר שלמה ולאד המדען הראשי לשעבר משרד האנרגיה והמים ממרץ 2012 " לאור האמור לעיל והמפורט במסמך זה, מסקנתנו החד משמעית היא כי עד לשנת 2020 יש לקבל הערכות מבוססות יותר של מלאים, פיתוחים של תחליפים טכנולוגיים לגז טבעי ואמידת הביקושים בסקטורים השונים עם ביסוס ההיצע. עד שקלול מושכל של אלמנטים אלו, יש להימנע בתקופת זו מלאשר ייצוא גז טבעי אל מחוץ לגבולות המדינה".

חוסר הוודאות נראה בברור כאשר מצגת משקיעים של דלק ואבנר מאוקטובר 2015 טוענת שיש 621 BCM  במאגר תמר בעוד שמשרד האנרגיה לא סיים את ביצוע ההערכה לכמות הגז במאגר תמר, לפי דיווח לבורסה של אבנר מה רביעי ליוני 2015, וההערכה המעודכנת שקיימת היא משנת 2013 בה נאמר שיש 484 BCM בלוויתן. כאשר ישנו פער של 137 BCM, 28.5%,  בין ההערכות השונות ברור לכל שחוסר הוודאות לגבי כמות הגז במאגר הוא משמעותי ביותר.

חמור במיוחד הוא "דו"ח שראל" שנכתב על ידי הכלכלן הראשי של משרד האוצר שטען שאין לייצא גז. הדו"ח הוסתר והושתק עד כדי כך שביוני 2013 אמר שר האוצר דאז, ח"כ יאיר לפיד, ש"שראל לא כתב דו"ח נגד ייצוא הגז". הדו"ח נכתב ביוני 2013 והודלף למטה המאבק על ידי מקור חסוי בתקופה האחרונה ומסקנתנו הוא: "ברוב התרחישים שנבחנו היקף הייצוא האופטימלי ממאגר הגז תמר ולוויתן הוא 0. בתרחישים אלו מומלץ לממשלה להקדים את פיתוח המאגר באמצעים משפטיים או באמצעות מתן פיצוי כלכלי לבעלי הזיכיון"

כאשר מדברים על "ביטחון לאומי" בנושא הגז יש להסתכל על דו"ח משותף לארגון ה-OECD  וארגון הבריאות העולמי שיצא השנה. הדו"ח מחשב שבישראל ישנם 2,452 מקרי מוות בטרם עת בשנה עקב תחלואה של זיהום אוויר. לפי הערכת משרד הבריאות לשנת 2014 העלויות של מוות, תחלואה, תרופות, אובדן ימי עבודה וכ' מאורך בכ-23 מיליארד שקל לשנה.

על כך יש להוסיף שהייתה ב-30.01.2011 החלטת ממשלה שמספרה 2790 ומטרתה הייתה להשקיע 14 מיליארד שקל  בין 2015-2020 בפיתוח טכנולוגיות חלופיות לנפט. בתאריך 7.10.2014 בהחלטת ממשלה מספר 2703 הוחלט לתקצב את התוכנית ב-55 מיליון שקלים בלבד. התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר תוקצבה ב-100 מיליון במקום ב-690 מיליון ₪. ברור שהגז הוא הפתרון הריאלי המהיר והישים לפתרון בעיות קשות אלו של מוות מזיהום אוויר ואובדן כסף רב למשק.

רכבים הוא אחד מגורמי הזיהום המשמעותיים אך אין בארץ הסבה משמעותית של רכבים לגז.. לפי נתוני רשות הגז מ-2012 הסבה של 50% מהרכבים בארץ לגז תחסוך שלושה מיליארד ושש מאות חמישים ושמונה מיליון שקל בשנה ותדרוש כ-85 BCM  עד 2040  שהם 10.3% מכמות הגז הטבעי בהנחה שאכן תמצא כל כמות הגז הצפוייה.

בנוגע להסבת מפעלים רשות הגז הטבעי תוקצבה ב-2014 ב-120 מיליון ₪ לצורך חיבור מפעלים לגז טבעי. נכון ל-2014 הם השתמשו רק בארבעה מיליון ₪.  רשות הגז חישבה שמפעל קטן יחסוך 658,288 ₪ בשנה ממעבר לגז ומפעל גדול יחסוך 5,980,571 ₪ ממעבר לגז. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל-2011 יש בארץ 11,963 מפעלים אך החלטת ממשלה מספר 352 מאוגוסט השנה קובעת שיש לחבר עד 2020 450 מפעלים רק 3.76% מהפעלים. אם נסב 20% מהמפעלים, ובהנחה שכולם קטנים, נחבר 2,500 מפעלים לגז ונחסוך למשק מיליארד תשע מאות שבעים וארבע מיליון ₪ לשנה. כל זה בהנחה שמחיר הגז הוא 8 דולרים ליחידת חום.

במצטבר אם נוריד את זיהום האוויר, נחבר מפעלים ורכבים נגיע לחסכון שנתי  כ-30 מיליארד שקל בשנה וחשוב מכך נוריד את המספר הבלתי אפשרי של 2,500 מקרי מוות מיותרים הנגרמים בגלל זיהום האוויר החריג במדינה.

תודה.

מקורות מידע והסברים נוספים:

 

 • חוות דעת מיעוט לוועדת צמח עו"ד אלונה שפר שכהנה כמנכ"לית המשרד להגנת הסביבה וכחברה בוועדת צמח[1]. עיקר דבריה הם שמסקנות הוועדה סולפו ושיש לשמור את כל הגז למשק הישראלי בעדיפות עליונה.
 • 1

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

  2

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

  3

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

 • ד"ר סיניה נתניהו המדענית הראשית המשרד להגנת הסביבה וד"ר שלמה ולאד המדען הראשי משרד האנרגיה והמים הוציאו דו"ח במרץ [2]2012 שעיקריו הוא שיש לשמור את משאבי הגז בישראל. מכירת גז שאינה אפשרות מעודפות תתיכן רק כאשר יבדקו כל כמויות הגז בים באופן וודאי וכאשר המשק יהיה מבוסס גז באופן משמעותי כך שתהיה תחזית ביקושים הגיונית למשק.
 • 4
5

דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

 • "דו"ח שראל". ביוני 2013 נפוצה שמועה שדוקטור מיכאל שראל, כלכלן בוגר הרווארד שכיהן בתפקיד הכלכלן הראשי במשרד האוצר, כתב דו"ח כנגד ייצוא הגז. אדם טבע ודין, המרכז האקדמי למשפט ועסקים והפורום לאנרגיה פנו למשרד האוצר בבקשה לפרסום הדו"ח[3].  יום לאחר מכן שר האוצר דאז, ח"כ יאיר לפיד, אמר "שראל לא כתב דו"ח נגד ייצוא הגז"[4]  הדו"ח  הודלף ומסקנתו היא כך[5]:
 • 6

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

 • 6

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

  7

  דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

חלקים מהדו"ח עדיין מושחרים ולדעתנו יש לפרסמם לאלתר כדי שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי.

 

 • משרד האנרגיה הוציא הערכה ב-2013 שכמות הגז בלוויתן היא 484 [6]BCM8

דלק ואבנר פרסמו למשקיעים שיש בלוויתן 621 BCM  נכון לאוקטובר 2015[7]

 

 

מדובר בפער של 28.5% בין התחזיות מה שמבהיר את חוסר הוודאות בנושא והוא גם בעייתי מבחינה פרסומית מכיוון שהם לא מציגים במצגת שההערכה המעודכנת היא 484 BCM  ולא מציינים שנכון ליוני 2015 טרם הסתיימה הערכה וודאית של כמות הגז הטבעי במאגר לוויתן.[8]

9

דיון בוועדת הכלכלה על מתווה הגז בתאריך 29.11.2015 בראשות ח"כ איתן כבל. הגז הטבעי שייך לאזרחי מדינת ישראל על פי חוק ויש לנהוג בו בהתאם. שימוש בגז טבעי יוריד עלויות של זיהום אוויר שגורם לתחלואה, בעיקר של מחלות לב וסרטן, ומוות מיותרים ואובדן של כסף רב למשק.

 

 • מקרי מוות מזיהום אוויר ועלויות כספיות של זיהום אוויר:10

ה-OECD   יחד עם ארגון הבריאות העולמי הוציאו באפריל 2015 דו"ח שקובע שבישראל ישנם 2452 מקרי מוות משנה עקב זיהום אוויר[9]  העלות מעורכת בסכום של כ-23 מיליארד דולר בשנה[10]. עקב אי עמידה בייעדי המדינה לאוויר נקי. התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר הייתה אמורה להיות מתוקצבת ה-690 מיליון שקל וירדה ב-80% ל-100 מיליון שקל לשש שנים. לפי דו"ח מבקר המדינה נעשה כשל מוחלט בנושא והרוב המוחלט של המפעלים לא נבדקו כנדרש[11]. בתאריך 30.01.2011 הייתה החלטת ממשלה מספר 2790 ל"הפעלת תכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום".[12] תוקצבה ב-14 מיליארד שקל עד ל-2020 עם יעדים שאפתניים ביותר למחקר ופיתוח של הנושא.

בתאריך 7.10.2014 הייתה החלטת ממשלה מספר 2703 שהחליטה שהתקצוב לנושא לא יעלה על 55 מיליון שקל אך היעדים של הנושא נשארו זהים.[13]

 • שימושי גז בתחבורה:

 

לפי תחזית של משרד רשות הגז הטבעי[14] ישנו ביקוש לגז טבעי שיכול להגיע ל-85 BCM  עד 2040 אם מחצית מהרכבים יעברו לגז או 170 BCM  אם תהיה חדירה משמעותית של גז למשק התחבורה. נתוני החיסכון נלקחו מאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים[15] ונעשו בהנחה שמדובר ברכבים בעלי נפח המנוע הקטן האפשרי ומספר הרכבים נלקח מתחזית השימוש בגז טבעי (ראה הערה 14).  חסכון שנתי של שלושה מיליארד שש מאות חמישים ושמונה מיליון שלוש מאות ושלוש אלף שמונים ותשע.

רכב פרטי ומונית אוטובוס רכב מסחרי (כולל משאיות וטנדורנים) סה"כ
מספר רכבים 2,072,126 29,788 347,152 2,449,066
חסכון לשנה לרכב בודד 2029 55,137 4,234 61,400
חסכון למשק מהסבה של 50% 2102171827 821210478 734920784 3,658,303,089

 

 • שימוש בגז למפעלים.

לפי נתוני משרד התשתיות[16]. לרשות הגז הטבעי היה ב-2014 תקציב של 120 מיליון ₪ להסבת מפעלים לתחבורה אך היא השתמשה בארבע מיליון ₪ בלבד. מפעל קטן חוסך 658,288 אלף ₪ בשנה ממעבר לגז ומפעל גדול 5,980,571. החלטת ממשלה[17] מספר 353 מה-05.05.2015 החליטה שעד 2020 יהיו 450 מפעלים שיעברו הסבה לגז ובשנים 2015-2016 50 מפעלים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[18] יש בארץ 11,963 מפעלים. החלטת ממשלה מספר 352 מאוגוסט השנה[19] קובעת שיש לחבר עד 2020 450 מפעלים רק 3.76% מהפעלים. אם נסב 20% מהמפעלים, ובהנחה שכולם קטנים, נחבר 2,500 מפעלים לגז ונחסוך למשק מיליארד תשע מאות שבעים וארבע מיליון ₪ לשנה. כל זה בהנחה שמחיר הגז הוא 8 דולרים ליחידת חום.

[1] מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה-המלצות הוועדה לבחינת מדיניות ממשלתית במשק הגז הטבעי 12 ספטמבר 2012. עו"ד אלונה שפר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. 12.9.2012

[2] מדיניות ניהול משאבי הגז הטבעי בישראל חוות דעת בנושא אופציית ייצוא גז טבעי מישראל מאת ד"ר סיניה נתניהו המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ד"ר שלמה ולד המדען הראשי, משרד האנרגיה והמים. 19.3.2012

[3]  פניות למשרד האוצר: "פרסמו את דו"ח שראל נגד יצוא הגז". דה-מרקר אבי בר-אלי 11.06.2013.

 

[4] לפיד: "שראל לא כתב דו"ח נגד ייצוא הגז": סגנו: "יש טיוטה". אבי בר-אלי, צבי זרחיה. 12.06.2013

[5] אגף הכלכלן הראשי-מחקר, הכנסות המדינה וקשרים בינלאומיים. היקף ייצוא מומלץ ממאגר לוויתן. יוני 2013.

[6] משרד האנרגיה והמים רשות הגז הטבעי שרשרת אספקת הגז הטבעי מהספק אל הצרכן שוקי שטרן, מנהל רשות הגז הטבעי אפריל 2013

[7] נתונים גז קדימה דלק קידוחים שותפות מוגבלת אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת אוקטובר 2015

[8] אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת 4 יוני 2015 הנדון: התייחסות לפרסום בגלובס. הודעה לבורסה.

[9] Economic cost of the health impact of air pollution in Europe WHO Regional Office for Europe

 

[10] בריאות וסביבה בישראל 2014 משרד הבריאות

[11] וועדה לענייני ביקורת המדינה יום שלישי 23.6.2015 טיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים.

[12] החלטת ממשלה מספר 2790 30.01.2011

[13] החלטת ממשלה מספר 2703 7.10.2014

[14] מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות רשות הגז הטבעי הנדון: תחזית הביקוש לגז טבעי בישראל: סקטור התחבורה. 18 בינואר 2012

[15] מחשבונים לאומדן כדאיות שילוב גז טבעי דחוס,CNG, במערך התחבורה בישראל. אתר אינטרנט

[16] גז טבעי לתעשייה תשתיות הולכה וחלוקה, כדאיות כלכלית במעבר לגז טבעי ומענקים לצרכני חלוקה. מוצג בכנס תעשייני אשקלון 9 ליוני 2014 ע"י שרה הדר ראש תחום בכיר, כלכלה.

[17] החלטת ממשלה מספר 352 מתאריך 05.08.2015

[18] לוח 2. – מפעלים, משרות שכיר ושעות עבודה למעשה לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

[19] החלטת ממשלה מספר 352 מתאריך 5.8.2015 האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי-אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה.

אודות ניצן מתן

בוגר תואר ראשון בביולוגיה ימית ומדעי הים ותואר שני בגאוגרפיה וסביבה, אם תזה בנושא זיהומי דלקים למי התהום. עובד בתור ייועץ סביבתי
פוסט זה פורסם בקטגוריה OECD, איכות סביבה, גז טבעי, ועדת כלכלה, ועדת צמח, זיהום אוויר, כלכלה וחברה, כללי, כנסת, מונופול, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

3 תגובות על ועדת כלכלה ה-29.11.2015 דברים בשם מטה המאבק

 1. פינגבאק: זיהום האוויר בחיפה: האם באמת האוויר נקי או שהנתונים שגויים? | הבלוג של ניצן מתן

 2. פינגבאק: רואים רחוק רואים עכור | הבלוג של ניצן מתן

 3. אלכס הגיב:

  מתווה הגז המלא אכן עורר מחלוקות, אבל חשוב להבין שהכל עניין של רגולציה ופיקוח, במיוחד במשאב שמהווה מקור עניין כה גדול הן כלכלית והן ציבורית. חשוב להמשיך בייצור תוך פיקוח מאסיבי על הפקה וחלוקה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s