המדינה מוכרת את הגז הטבעי לחול בעוד חדרה נשארת על פחם

המדינה מוכרת את הגז הטבעי לחול בעוד חדרה נשארת על פחם

בסופו של מסמך זה ישנו חומר עובדתי רב המצורף תחת הכותרת: "מידע מקצועי".

בשנים האחרונות דובר רבות על תגליות הגז בחופי הארץ, שאמורות לפתור את בעיות האנרגיה של מדינת ישראל, באמצעות מעבר לגז טבעי ישראלי, שמחירו זול והזיהום הכרוך בשימוש בו נמוך משמעותית מזה הנגרם מאנרגיה המופקת מפחם או מנפט.

באופן מפתיע, וללא כל הסבר הגיוני, כל  התכנון שנעשה בנוגע לתשתיות הפיסיות הקשורות לגז נעשה ללא הליך תכנוני תקין, ותוך התעלמות מאספקטים ביטחוניים וסביבתיים הקשורים בהקמת מתקני גז גדולים ליד אזורי אוכלסייה, או קרוב לקו החוף.

לא פלא הדבר שכמעט בכל מקום שבו תוכנן מתקן לטיפול בגז – קמה צעקה ציבורית, בעניין הרחקתו של המתקן, בגלל הסכנות הרבות שהוא יוצר. הבולטת שבהן היא פיצוץ מנפילת טילים בסמוך למתקן, מאירוע חבלני או בגלל טעות אנוש.

עקב ההתנגדות הציבורית שקמה, הגיע העניין לכנסת, ובישיבת הממשלה נקבע שיש לבצע הליך תכנוני מלא באשר לתשתיות. לאחר החלטה זו הוציא השר עוזי לנדאו, הממונה על משרד האנרגיה והמים, צו שמבטל את החלטת הממשלה, ומאפשר את המשך ההליכים ללא שקיפות, או תכנון ראוי.

הבעיה העיקרית היום, ופה אנו, כציבור, זקוקים להתערבותכם, היא מתקן הגז המתוכנן מול חדרה.

נוכח המידע שהתקבל ממשרד התשתיות, לפיו משק ישראל זקוק לגז באופן נואש, וישנה תוכנית אב להעברת ייצור החשמל בארץ לכזה המופעל בגז –  נוצר הרושם שהמתקן המתוכנן ישמש לצורכי משק הגז הישראלי.

למעשה, מסתבר שהמתקן נועד, ברובו, לספק גז לכל דורש, מהארץ או מחו"ל, ורק עשרים ושניים אחוז מהגז שיטופל במתקן זה מיועד לחברת חשמל.

תושבי האזור חשבו שהם יכולים להתנחם בעבודה שתחנת הכוח בחדרה, "אורות רבין", תעבור לשימוש בגז, והם ייהנו מאוויר נקי יותר. מסתבר, כי תחנת הכוח אמורה לעבור לשימוש בגז רק בשנת 2017.

בארבעה במרץ 2012 פרסמה מועצת הנפט הודעה לציבור, מוצנעת במיוחד, על כך שמותר לערער על הקמת המתקן ואופן השימוש בו, עד לאחד באפריל 2012.

משרד התשתיות העניק לציבור משך זמן של עשרים ותשעה יום בלבד, להביע את דעתו, שכן לאחר המועד הנ"ל נשללת ממנו הזכות להעלות ערעור נוסף. נכון להיום, 24.12.2012, המכרז ממשיך ומשרד האנרגיה, רצ"ב, מסרב לתת מידע על פרטי המכרז והמשתתפים בו ונראה שאיננו משתף במכרז או מודיע על קיומו למשרדים נוספים כגון משרד הבטחון או המשרד להגנת הסביבה.

לפיכך, אנו מבקשים ממקבלי מכתב זה לעצור לאלתר את ההליך הלא תיקני המתרחש כעת, בכל הנוגע לתכנון תשתיות הגז בארץ, ולדאוג שיתבצע הליך תכנוני ראוי ומסודר.

לא מתקבל על הדעת ששורה ארוכה של נושאים קריטיים לא נבדקו מעולם באופן יסודי, והציבור לא יוכל לתת דעתו עליהם

בתודה

ניצן מתן

העתקים:

גלעד ארדן השר להגנת הסביבה

עוזי לנדאו השר לאנרגיה ומים

מבקר המדינה

חברי הכנסת המובילים לפי המדד של  "המשמר החברתי":

ח"כ דב חנין

ח"כ איתן כבל

ח"כ שלמה מולה

ח"כ ניצן הורביץ

ח"כ אילן גילאון

יושבת ראש מפלגת העבודה ח"כ שלי יחימוביץ

ח"כ מרינה סולודקין

ח"כ אריה ביבי

ח"כ יואל חסון

רשימת התפוצה של "התעוררות הרשת לשינוי חברתי"

אתר האינטרנט "התעוררות הרשת לשינוי חברתי"

אתר האינטרנט עבודה שחורה

אתר האינטרנט המשמר החברתי

אדם טבע ודין

החברה להגנת הטבע

התנועה לאיכות השלטון

האגודה לזכויות האזרח בישראל

צלול

כחול ירוק

א' זה אסדה

מידע מקצועי:

 

1)     חוק הנפט משנת 1952 המאפשר הקמת תשתיות אנרגיה ללא הליך ציבורי כמקובל היום.http://energy.gov.il/LegislationLibrary/315_001.doc

2)     הודעת מועצת הנפט על "דיון ציבורי" שמשכו 29 יום ע"י הגשת מסמכים וללא דיון פומבי  http://energy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniSpokesmanLNGSTL.aspx

מראה מקום:

טבלה 1 מראה את כמויות הגז שמיועדות למדינה 22% בלבד

13.1 סעיף המראה שכל גוף שירצה להתקשר עם המסוף יכול לעשות כן. לא מוזכרת בדיקה ביטחונית, או דרישה לעמידה בתקנים בטיחותיים או סביבתיים

13.2 סעיף המראה שוועדה המורכבת מנציגי צרכנים, מועצת הנפט ונתג"ז תקבע את אופן השימוש במתקן. לא מוזכר שיתוף של הציבור בנושא.

3) דיון של וועדת הפנים והגנת הסביבה בנוגע למתקן הגז בחדרה http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx

4)החלטת ממשלה 177 מחודש מאי 2009. בסעיף 2 נאמר שיש לבצע הליך סטטורי דרך ועדת המכרזים לצורך הקמת מתקני הגז.

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/05/des177.htm

5)     צו שהוציא משרד התשתיות שבו הוא מבטל את החלטת ממשלה מספר 177-מכיוון שלא מצאתי את הקישור המכתב עצמו נמצא בתחתית הדף.

6)

7)     הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא הגז הטבעי בישראלhttp://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsNGCommiteeViewPoint.aspx

8)     נייר עמדה של אוניברסטית חיפה הפקוטלה למשפטים המעביר ביקורת קשה על ההליך הסטוטריhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/MarineEnvironment/Documents/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

9)     נוסח בג"ץ שהוגש כנגד ההליך התכנוני של מתקן הגז הימי בחדרה

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffiles.webydo.com%2F102844%2FUploadedFiles%2F%25D

ניתן לראות שורה ארוכה של תקלות ובעיות לכאורה שמוצגים בבג"ץ

סעיף 6  מראה שההליך התכנוני היה לקוי ולוקה בחסר

סעיף 25  מראה שיושבת ראש הוודעה הממליצה על  האופן שבו מוקמים המתקנים היא גם יו"ר הוועדה שמאשרת את ההמלצות

סעיף 137  מציין סקר שמראה שבמקרה של פיצוץ ייגרם נזק קריטי לאוכלסייה למרחק של 6200 מטר.

10)  קישור לתוכנית מתאר 37 שמראה תוכניות הכוללות הרס של חופים פתוחים והקמת שורה ארוכה של מתקנים יבשתיים ליד אזורי אוכלסייהhttp://www.moin.gov.il/OfficeUnits/PlanningAdministration/masterplan/Pages/tama%2037%208.aspx

11)  חוק שמירת הסביבה החופית החוק קובע שאין לפגוע בחוף ובגישה החופשית אליו, ועומד בסתירה לתוכניות המוצעות בתמ"א 37  http://cfe.org.il/News/hofim

נספח: העתק של  ההודעה לביטול הוועדה הבין משרדית לתכנון מתקני הגז עקב צורך לאומי דחוף בגז טבעי

 

אודות ניצן מתן

בוגר תואר ראשון בביולוגיה ימית ומדעי הים ותואר שני בגאוגרפיה וסביבה, אם תזה בנושא זיהומי דלקים למי התהום. עובד בתור ייועץ סביבתי
פוסט זה פורסם בקטגוריה איכות סביבה, כלכלה וחברה, מאבק הגז, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s